04.09.2020

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w Samorządowym Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3, Gorzów, 32-660 Chełmek, Samorządowym Zespole Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwislańska 9, 32-661 Bobrek oraz w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek. Znak: WPE.BP.6110.1.2020

  1. Rozeznanie rynku
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
  5. Załącznik nr 4 wykaz kadry
  6. Załącznik nr 5 Klauzura informacyjna RODO
  7. Załącznik nr 6, wzór umowy