09.09.2020

„Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania w Samorządowym Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3, Gorzów, 32-660 Chełmek, Samorządowym Zespole Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Borbku, ul. Nadwislańska 9, 32-661 Bobrek oraz w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek”. Znak WPE.BO.6110.2.2020

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Rozeznanie rynku
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 wykaz kadry
Załącznik nr 5 Klauzura informacyjna RODO
Załącznik nr 6 umowa – wzór