06.12.2019

Nauczanie podstaw normalizacji w szkole branżowej

W dniu 3 grudnia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie oraz Polski Komitet Normalizacyjny zorganizowały konferencję adresowaną do dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół branżowych województwa małopolskiego pt. Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej.

Nauczanie podstaw normalizacji zostało wprowadzone do szkolnictwa wielu krajów jako jeden z niezbędnych elementów kwalifikacji zawodowych, a także kształcenia ogólnego. Również w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, jako jeden z efektów kształcenia uczniów, wskazuje się konieczność posługiwania się normami.

Celem konferencji było wsparcie kadry kierowniczej oraz nauczycieli w prowadzeniu zajęć dotyczących normalizacji zgodnie z wymogami podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

O celach i zasadach normalizacji, europejskich i światowych organizacjach normalizacyjnych, pracach normalizacyjnych oraz rodzajach norm mówił Adam Woliński reprezentujący Polski Komitet Normalizacyjny.

Zagadnienie działań edukacyjnych w obszarze normalizacji skierowanych do młodzieży szkolnej przedstawił Paweł Górski, Pełnomocnik Prezesa ds. Polityki Edukacyjnej w PKN. Zwrócił uwagę, jak ważne – z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej – jest dla uczniów zrozumienie norm i normalizacji. Zachęcił również nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie Normalizacja i Ja.

Maria Kaczmarek, nauczyciel konsultant z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprezentowała scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod rozwijających samodzielność uczenia się.

Konferencja dzięki poruszanym tematom stworzyła przestrzeń do dyskusji oraz zainspirowała uczestników do dalszego zgłębiania obszaru nauczania o normalizacji.

Galeria

wróć do listy aktualności