12.10.2021

Nauczyciel w sytuacjach trudnych wychowawczo czyli jak pracować z uczniem przejawiającym problemy z zachowaniem?

11 października w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” rozpoczęliśmy cykl bezpłatnych konferencji.

„Nauczyciel w sytuacjach trudnych wychowawczo czyli jak pracować z uczniem przejawiającym problemy z zachowaniem” to tytuł konferencji, która w przeciągu zaledwie kilku dni zgromadziła ponad 500 nauczycieli.

Indywidualna, a tym bardziej grupowa praca z uczniem z zaburzonym zachowaniem, zawsze była jednym z trudniejszych terenów pracy nauczyciela. Natomiast teraz, po powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej, stała się szczególnym wyzwaniem, gdyż coraz więcej uczniów ma problemy z przestrzeganiem zasad i norm na terenie szkoły.

Prof. Jacek Pyżalski w swoim wystąpieniu rozgraniczył drobne przewinienia nawykowe, średnie wykroczenia, a także poważne naruszenia dyscypliny przez uczniów. Szczególny nacisk położył na bardzo ważne w swojej wymowie działania nauczyciela (gesty, słowa, a nawet ton głosu), które mogą i czynią „cuda”. Ponadto, w sposób szczególny i bardzo konsekwentny, podkreślił wagę relacji interpersonalnych w codziennej pracy wychowawczej i edukacyjnej.

Główny przekaz konferencji można zebrać w jedno zdanie, parafrazując słowa profesora: żadna metoda nie zadziała, jeżeli w pierwszej kolejności nie zadbamy (my: nauczyciele) o wzajemne, dobre
i pozytywne relacje.

Galeria

wróć do listy aktualności