23.06.2020

Wychowanie fizyczne z pomysłem

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie?
Swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami przedmiotowymi dzielili się nauczyciele w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W wirtualnej rzeczywistości nauczyciele wychowania fizycznego musieli mocno ograniczyć, albo nawet zmodyfikować realizowany materiał, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia lekcji z wielu dyscyplin sportowych: gier zespołowych, pływania, gimnastyki, lekkoatletyki itp. Warunki pozwoliły na realizację tylko pewnych elementów tych dyscyplin. Nauczyciel ze względów bezpieczeństwa nie mógł zdalnie uczyć elementów, które wymagają asekuracji drugiej osoby.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli wychowania fizycznego w tarnowskim ośrodku MCDN realizowane były sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół podstawowych: Bank pomysłów na WF online oraz ponadpodstawowych: Wychowanie fizyczne z pomysłem.
Spotkania nauczycieli w sieci dały możliwość do prowadzenia dyskusji, wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących problemów, przed którymi stanęli nauczyciele wychowania fizycznego m.in.:

  • jak zmobilizować uczniów do większej aktywności ruchowej;
  • na jakiego typu treściach skupić się bardziej, a które ograniczyć;
  • które z metod nauczania będą najbardziej właściwe w zdalnym nauczaniu;
  • jak często kontaktować się z uczniami oraz jak przygotować się do lekcji online, aby była ona efektywna.

W ramach funkcjonowania sieci zostały wypracowane konkretne narzędzia i scenariusze lekcji. Uczestnicy sieci opracowali zasoby użyteczne dla nauczycieli wychowania fizycznego (dokumenty, filmy, prezentacje). Praca w sieci sprawiła, że pomimo wielu przeciwieństw zdalna lekcja wychowania fizycznego okazała się ciekawą nauką i przygodą.

 

Materiały dydaktyczne:

Konspekt lekcji wychowania fizycznego online kl. IV – VIII – ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów oraz mobilnych aplikacji

Konspekt lekcji wychowania fizycznego online dla klas licealnych z aplikacją endomondo

Propozycje niestandardowych ćwiczeń z wychowania fizycznego opartych na zajęciach w klubach fitness lub na siłowni

Zakres zadań  – TIK w edukacji wychowania fizycznego

Zdalne nauczanie – jak i za co oceniać ucznia?

Zdalne nauczanie – ważne wskazówki dla nauczyciela wychowania fizycznego

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego z wykorzystaniem TIK z komentarzem dla nauczycieli

 

wróć do listy aktualności