09.09.2021

Nie muszę, ale chcę uczyć się matematyki

Gdy mówię „muszę” – to tak jakby ktoś przymuszał mnie do uczenia się matematyki, ale gdy mówię „chcę” – to Ja podejmuję decyzję o bliższym poznaniu Królowej Nauk.

Liczne opracowania naukowe potwierdzają zależność pomiędzy motywacją, nastawieniem, pewnością siebie i osiągnięciami w matematyce. Podnoszenie motywacji uczniów do uczenia się matematyki jest ważne w kontekście nie tylko poprawy osiągnięć szkolnych, ale również wyboru kariery zawodowej w dziedzinach wymagających odpowiedniego poziomu wiedzy matematycznej.

Już 30 września zapraszamy nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w bezpłatnej konferencję pt. „Nie muszę, ale chcę uczyć się matematyki”. Będzie to spotkanie osób zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki i pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Wspólnie z naszymi prelegentami stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o roli nauczyciela i ucznia w procesie kształtowania kompetencji matematycznych.

Dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. APS, prof. US przedstawi wyjątkowość edukacji matematycznej i zalety fotoedukacji uczniów na różnych poziomach nauczania.
Dr Agnieszka Kowalska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie opowie
o rozwijaniu matematycznych uzdolnień uczniów oraz budowaniu pozytywnego stosunku do matematyki.
Dr Tomasz Grębski – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku wyjaśni, jak można usłyszeć geometrię i zobaczyć dźwięki, czyli jak pobudzić wyobraźnię uczniów oraz zainspirować ich do samodzielnego myślenia matematycznego.

Konferencja będzie realizowana zdalnie. Każdy uczestnik zarejestrowany w Systemie Rezerwacji Szkoleń otrzyma link dostępu do spotkania online, zaświadczenie o udziale w konferencji i dostęp do materiałów konferencyjnych.

Liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

wróć do listy aktualności