24.06.2021

Nowoczesne technologie – czyli od nauki zdalnej do szkoły przyszłości

W ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu debatowano o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w nauce zdalnej.

Konferencja „Nowoczesne technologie – od zdalnej nauki do szkoły przyszłości”, która odbyła się hybrydowo 21 czerwca w Nowym Sączu, była poświęcona rozwiązaniom, które pozostaną w szkole po okresie nauki zdalnej. Zaproszone szkoły ponadpodstawowe prezentowały własne rozwiązania z okresu pandemii w nauce zdalnej. Wskazały kierunki rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu Barbara Świętoń postawiła na socjalizację, podkreślając że „szkoła ma być w szkole”. Było to możliwe do zastosowania poprzez nową technologię. Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu Olga Wojciechowska postawiła na praktyczny wymiar nowych rozwiązań, podkreślając że „technologie stają się nałogiem w odbiorze uczniów”, jeżeli są atrakcyjnie prowadzone i podnoszą jakość kompetencji zawodowych. Uzupełnieniem konferencji była prezentacja nauczyciela konsultanta ds. informatyki Kazimierza Bobko, mówiąca o możliwościach i dobrym samopoczuciu ucznia uczestniczącego w zdalnej edukacji. Magdalena Bubula, nauczyciel konsultant ds. nowych technologii w edukacji wskazała kierunek w rozwiązaniach nauki zdalnej poprzez TIK. W podsumowaniu konferencji wicedyrektor Ośrodka w Nowym Sączu Zygmunt Fryczek podkreślił, że nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, jak również dyrektorzy i nauczyciele szkół muszą oswoić się z dydaktyką nowej technologii i potrafić ją zastosować w działaniach praktycznych.

wróć do listy aktualności