Najbliższe wydarzenia edukacyjne

20.01.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Prowadzenie, dokumentowanie obserwacji pedagogicznej i podsumowanie diagnozy przedszkolnej.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.02.2021
od 14.00 do 17.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

12. Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Zabawy budujące dobry klimat w grupie dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.02.2021
godz. 14.00-18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
02.03.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

9. Matematyka wokół nas gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Koncentracja uwagi a efektywna nauka dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej