Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.09.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Jesienny pada deszcz, cóż robić w taki dzień? Zabawy czytelnicze związane z jesienią

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

47. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego – gr. II

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 25.09.2019 godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

97. Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2019
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 1.10.2019 godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.09.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

73. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.09.2019
godz. 14.30 - 17.30
Sieć współpracy i samokształcenia

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz. 15.00 - 18.00
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 02.10.2019 godz.14.00 - 17.10
Warsztaty

38. Uczę i uczę się doskonale

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz. 14.45 - 18.15
Termin kolejnego spotkania 2.10.2019 r. godz. 14.45 - 18.15
Warsztaty

27. Naucz dziecko Internetu

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Cóż będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2019
godz. 15.00 - 18.00
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 07.10.2019 godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

6. Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
godz. 15.00 - 18.00
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2019
Bezpłatne spotkanie organizacyjne, godz. 15.00-18.10
Termin realizacji: 25 października 2019 r. – 11 lipca 2020 r.
Kurs kwalifikacyjny

KK-2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2019
godz. 15.00 - 18.00
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy”

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

23. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

Oferta specjalna – Przygotowanie projektu działań w ramach Małopolskiego Projektu “Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

30. Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny?

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

35. WebQuest – tworzenie krok po kroku

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2019
godz. 14.30 - 17.40
Termin kolejnego spotkania: 17.10.2019 godz. 14.30 - 17.40
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

87. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2019
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania: 26.10.2019 godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

83. Pierwsze kroki z językiem C++”

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2019
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

34. Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2019
godz. 10.00 - 13.00
Aula Ośrodka w Nowym Sączu
Konferencja

Konferencja – Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2019
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty

Oferta specjalna – Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2019
godz. 15.00 - 18.45
Termin kolejnego spotkania: 22.10.2019 godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik nauczycieli

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2019
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty

Oferta specjalna – Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z geografii

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 14.30 - 17.45
Seminarium

Oferta specjalna – Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2019
godz. 15.00 - 18.00
Warsztaty

Sieć nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2019
godz. 15.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 19.10.2019 godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 19.10.2019 godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

2. Kompetencje kluczowe w planie pracy i planie nadzoru pedagogicznego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2019
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

20. Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania 24.10.2019 godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

52. Opiekun stażu w roli nauczycielskiego mentora

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Niezbędnik bibliotekarza (i nie tylko…) – zabawy i ćwiczenia na nagłe zastępstwa

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 14.30 - 17.40
Kurs doskonalący – spotkanie organizacyjne

Oferta specjalna – Język angielski na B2 (kurs przygotowujący do certyfikatu PTE – Pearson Test of English General)

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – przeprowadzenie WOPFU i opracowanie IPET

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.10.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

29. Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna – Geograficzna Wędka – jak rozpocząć naukę geografii w klasie 5

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2019
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

85. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2019
godz. 9.00 - 11.15
Warsztaty

Oferta specjalna – Dołącz do eTwinning

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2019
godz. 11.30 - 13.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Załóż projekt eTwinning

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Sieć współpracy i samokształcenia

Programowanie w szkole podstawowej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Wszystkie dzieciaki kochają psiaki inne zwierzaki – zabawy czytelnicze dla dzieci

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

80. Moje laboratorium

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

36. Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.10.2019
godz. 14.00 - 17.10
Seminarium

Oferta specjalna – Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela – języki obce

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.11.2019
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

89. Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą?

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

84. Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2019
godz. 14.00 - 18.00
Seminarium

42. Asertywność w pracy nauczyciela

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2019
godz. 9.00 - 15.15
Warsztaty

Oferta specjalna – Bajkoterapia

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

63. Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2019
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2019 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

98. Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.11.2019
godz. 14.30 - 18.30
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2019
godz. 15.30 - 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.11.2019 r. godz. 9.00 - 14.00
Warsztaty

94. Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.11.2019
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2019
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Wyruszamy z Wandą Chotomską do krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci

ODN w Nowym Sączu
Czytaj więcej