Najbliższe wydarzenia edukacyjne

29.09.2020
godzina: 14.00 -18.45
11.03.2021r. – 14.00 -18.45
Terminy kolejnych spotkań: 13, 18, 20, 25.03.2021r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
kurs doskonalący

KU-3 Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
08.01.2021
4.03.2021 r.
Konferencja będzie realizowana hybrydowo w dniu 4.03.2021 r. o godz. 13.00
konferencja online

Nowe wyzwania kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie pandemii

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
Adresat: nauczyciele świetlicy
Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbędą się online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Uczestnicy nie muszą posiadać konta (po zgłoszeniu się uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams). Wymagania techniczne po stronie uczestnika to: kamerka, mikrofon i głośniki (standardowe wyposażenie laptopów) oraz łącze internetowe (min. 10 MB).Miejsce:
Warsztaty on-line

„Godziny polskiego” dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – III spotkanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
w godz.: 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Warsztaty na platformie MS TEAMS

Uczymy się bawiąc. Za co lubimy zimę?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2021
godz. 14.00 do 17.10
Następny termin 9.03.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
04.03.2021
w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: online – platforma MS Teams
Seminarium

Oferta specjalna. Organizacja szkoleń branżowych – obowiązkowej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
04.03.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Seminarium on-line

Z niekorzystnego nadużywania do wartościowego używania Internetu

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
04.03.2021
w godz. od 15.30 do 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty on-line

Ofeta specjalna. Nauczyciel wspomagający w klasie szkolnej.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.03.2021
godz. 14.30 – 17.30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Prawo autorskie w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
08.03.2021
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna
Seminarium on-line

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z uczniem słabowidzącym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
Warsztaty e-learningowe

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka – grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.03.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
seminarium
Seminarium on-line

Nauczyciel matematyki w obliczu zmian w egzaminie maturalnym 2021 – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.03.2021
godzina 15.00
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy – V spotkanie podsumowujące

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 9-15.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 3)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
godzina 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
Konferencja on-line

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Koncentracja uwagi a efektywna nauka dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 13.00- 16.00

Warsztaty

Oferta specjalna. Planowanie i organizacja egzaminów zawodowych formuła 2019. Ocena stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego (gr. 2)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.00-17.00
Warsztaty

Oferta specjalna. „Fotografia, film kolego – to nic trudnego! Nowe media w edukacji plastycznej”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Warsztaty on-line

Zabawy w sam raz na wiosenny czas – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2021
Nabór zamknięty.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 9.00-12.00
Seminarium

Oferta specjalna. Doradca metodyczny – kreator działań edukacyjnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
10.03.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium on-line

Wielkanocne warsztatowanie z zającem i marchewką – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
15.00-18.00
Warsztaty

Oferta specjalna „Wakelet, Padlet i Flipgrid – narzędzia TIK jakie warto poznać i stosować.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.03.2021
w godz. od 15.30 do 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna, Wsparcie ucznia po okresie izolacji.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
14.00-19.00
Warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela – grupa 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.03.2021
w godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic, zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach edukacji
Warsztaty

Jak sprawić, by w pracy z grupą towarzyszyła energia i fascynacja- metody integracyjne w pracy z grupą – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
12.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
Warsztaty

Oferta specjalna. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd – dziecięce zabawy w teatr

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
13.03.2021
godzina 9.00-15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy, pedagodzy szkolni
warsztaty

Oferta specjalna. Bajkoterapia Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.03.2021
w godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
warsztaty
Warsztaty

Gry matematyczne z wykorzystaniem domina – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.03.2021
Warsztaty prowadzonych zdalnie poprzez platformę MS Teams. Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
Seminarium on-line

Oferta specjalna. „Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Techniki motywacyjne”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2021
godz. 15.00 do 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. od 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
16.03.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – V spotkanie stacjonarne, podsumowujące

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
16.03.2021
godz.16.00 – 18.15
Konferencja prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja on-line

Tajemnica Enigmy czyli szyfrołamacze na start ! – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
16.03.2021
16.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams
Seminarium on-line

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 1

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.03.2021
godz.15.00- 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
Warsztaty online; oferta specjalna
Warsztaty e-lerningowe

Współczesne problemy psychiczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem obecnej sytuacji jaką jest izolacja

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.03.2021
od 11.00 do 14.15
Konferencja prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja on-line

Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty; oferta specjalna

Egzamin z geografii w 2022 r – jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz. od 15.30 do 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty on-line

Oferta specjalna. Problemy logopedyczne u dzieci.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
18.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.30 – 17.30
Warsztaty

Oferta specjalna. Małe formy literackie w podstawie programowej języka polskiego – aforyzm

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

34. Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz.: 16.30 – 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Seminarium on-line

Metody wyobrażeniowe w muzykoterapii na lekcjach muzyki

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
22.03.2021
godzina 14.30 – 17.40;
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 r. godzina 14.30 – 17.40
Warsztaty

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
22.03.2021
Spotkanie w trybie synchronicznym za pomocą platformy Teams
Iod 16.00 do 18.00
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się” – spotkanie III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Nabór zamknięty. Zapraszamy na kolejną edycję.
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2021
od 16.00 do 18.00
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „Praca z uczniem zdolnym” – spotkanie III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2021
godz. 15:00 - 18:00
MCDN Ośrodek w Tarnowie – platforma MS Teams
Konferencja dydaktyczna on-line

W szkole wcale nie chodzi o szkołę – nowatorski pomysł na kształtowanie kompetencji kluczowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams
Seminarium on-line

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.03.2021
godzina 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams,
Seminarium on-line

Nauczyciel – czy już homo separatus czy jeszcze homo dialogus?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.30 do 18.30

Warsztaty

OS. Jak zrobić model, przyrząd z materiałów użytku domowego?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie i robotyka w szkole podstawowej” – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
w godz. od 16.00. do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
seminarium
Seminarium on-line

Hikikomori, czyli analiza problemów związanych z izolacją społeczną wywołaną oddziaływaniem i nadużywaniem nie tylko Internetu oraz ich wpływ na rodzinę – dla nauczycieli wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams; wskazane jest bezpłatne zarejestrowanie się, uczestnika w usłudze Office 365 Education.
godzina: 15.00-16.45
Warsztaty on-line

Oferta specjalna „Notes zajęć w programie OneNote.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
24.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Warsztaty on-line

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Trójwymiarowy świat z papieru – prace plastyczne inspirowane wiosną

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
w godz. 15:00-17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Warsztaty on-line

Negocjacje w sytuacjach trudnych – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina: 15:00 -18:00
Warsztaty

Szkolne wycieczki – zalety i wady

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.03.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 18.30
Warsztaty

„Jak profesjonalnie przygotować i dokumentować lekcje/zajęcia otwarte dla nauczycieli”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.03.2021
30.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams
Seminarium on-line

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.03.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams . Po zalogowaniu uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.
Warsztaty on-line

Oferta specjalna. Jak wspomagać i co robić aby wspomóc uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki? Grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.00-18.00

Warsztaty

OS. Twórz materiały wizualne w Slides

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
30.03.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Warsztaty on-line

Zabawy z czytaniem – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.04.2021
godz. od 14.00-16.15
Zajęcia odbędą się na platformie TEAMS
Warsztaty on-line

Egzamin ósmoklasisty – wymagana i praktyka szkolna na przykładzie zadań z historii

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
12.04.2021
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna
Warsztaty on-line

Wspomagające sposoby komunikacji. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.04.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 12-21.04.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.04.2021
MCDN Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Ilość miejsc: 15
Termin następnego spotkania: 15.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Warsztaty

74. „Jak się przygotawać do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
14.04.2021
od 9.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
seminarium
Seminarium on-line

Informacja publiczna w szkole – Akademia Zarządzania – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
14.04.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.04.2021
w godz. od 15.00 do 17.15
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium on-line

Ocena pracy nauczyciela – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.04.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Seminarium on-line

Życie to nie tylko komputer! Potrafię coś więcej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
19.04.2021
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna
Warsztaty on-line

Metody usprawniania percepcyjno-motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.04.2021
Spotkanie odbędzie się na Platformie Microsoft Teams
godzina: 15:00 - 18:00
Warsztaty on-line

Nauka na wesoło w przyrodzie, quiz jako forma pracy z uczniem.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
Warsztaty

Oferta specjalna. „Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej