Najbliższe wydarzenia edukacyjne

29.09.2020
Zajęcia przeniesione na marzec 2021. Termin rozpoczęcia i harmonogram zajęć podamy wkrótce.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
kurs doskonalący

KU-3 Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.01.2021
12.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 22.01.2021, 26.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych uczący w klasach ósmych
Seminarium online

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.01.2021
22.01.2020
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
Warsztaty

Wymagania na egzamin maturalny z chemii w roku szkolnym 2020/2021

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2021
godz. 16.00 – 19.15.
Seminarium online

Oferta specjalna „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
19.01.2021
od 16.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy Moodle.
Sieć współpracy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się – spotkanie w trybie synchronicznym za pomocą platformy Moodle – II spotkanie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2021
godzina 14.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele świetlicy
Warsztaty e-lerningowe

67. Jak mądrze wyznaczać granice? – praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2021
25.01.2021, 27.01.2021; 28.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresat: nauczyciele języka angielskiego drugiego etapu edukacyjnego
Seminarium online

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.01.2021
w godz. od 15.00 do 17.15
Konferencja prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Samosterowny uczeń w ocenianiu kształtującym – świadomość i odpowiedzialność w uczeniu się w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 3

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
Nabór zamknięty. Zapraszamy na kolejna edycję.
godzina 15.00 -18.15
zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
Seminarium online

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
godzina 16.00-19.15
Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
20.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
Warsztaty e-learningowe

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka – grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
20.01.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Prowadzenie, dokumentowanie obserwacji pedagogicznej i podsumowanie diagnozy przedszkolnej.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.01.2021
zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
godzina 15.00 -18.15
Seminarium on-line

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.01.2021
godzina 14.30 – 17.30
Termin następnego spotkania: 28.01.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
Warsztaty

Oferta specjalna. Jak przetłumaczyć lekturę „z (staro)polskiego na nasze”?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.01.2021
godzina: 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams.
Seminarium on-line

Zmiany w egzaminie maturalnym z geografii w roku 2021

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.01.2021
21.01.2021; 26.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresat: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Seminarium online

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2021
godzina 16.00-19.15
zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii” gr. 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2021
godz. 15.00 – 18.15
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna „Tablica interaktywna w nauczaniu, jako narzędzie aktywizujące ucznia do pracy.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.01.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina: 9.00-15.30
Adresat: nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Warsztaty

57. Reżyseria nauczania wyprzedzającego – jak zorganizować pracę ucznia w domu w oparciu o dostępne narzędzia internetowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.01.2021
Seminarium prowadzone będzie w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
godzina 15.00 – 18.15
Seminarium na platformie MS TEAMS

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 – gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 14.30 – 17.30
Termin następnego spotkania: 2.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
Warsztaty

Oferta specjalna. Między tekstami (kultury) – intertekstualność jako strategia pracy z lekturą w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
26.01.2021
godzina 14.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresat: nauczyciele szkól podstawowych
Warsztaty e-lerningowe

22. Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 15.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 2)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty online

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka – grupa III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
Spotkanie odbędzie się online w Teams.
godzina: 15:15-18:15
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
Warsztaty elerningowe

15. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
27.01.2021
godzina: 15:00-17:15
Miejsce: Spotkanie odbędzie się w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Pomysły i inspiracje plastyczne.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
godzina 15.00 -18.15
Seminarium on-line

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021. Grupa II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
godz. 16.00 – 19.15.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Oferta specjalna „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021r ”/gr II/

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
Warsztaty elerningowe

21. Dyscyplina i ład w klasie czyli rzecz o zarządzaniu klasą – II grupa

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
Seminarium on-line

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 4)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
28.01.2021
w godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół małopolskich
Warsztaty

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.01.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00 – 18.15.
Warsztaty

Oferta specjalna „Bezpieczne dziecko w sieci. Porady dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa dziecka w Internecie”.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.02.2021
Miejsce: Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.02.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
02.02.2021
godzina 14.00-18.00
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.02.2021
godzina 14.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty e-lerningowe

61. Czy istnieją narkotyki miękkie – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.02.2021
godz. 15:00 - 18:00
Szkolenie online w oparciu o platformę Microsoft Teams
Konferencja online

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.02.2021
godzina: 14.00-19.00
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
od 14.00 do 18.00
Warsztaty e-lerningowe

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów-kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams.
Termin:
8.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
Warsztaty e-lerningowe

„Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
08.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.30 do 18.00
Sieć współpracy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli klas I-III wykorzystujących TIK w swojej pracy – V spotkanie stacjonarne (podsumowujące)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
od godz. 14.00 – 17.10
MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

„Jak oceniać uczniów w ramach kształcenia na odległość – dostosowanie zasad oceniania przedmiotowego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.00
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy – IV spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2021
w godz. od 12.00 do 13.30
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Organizacja szkoleń branżowych nauczycieli obowiązkiem dyrektora szkoły – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00- 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Planowanie i organizacja egzaminów zawodowych formuła 2019

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 10.00 do 14.00
Warsztaty

2. Dyrektor – kreatorem i przywódcą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
11.02.2021
od 14.00 do 17.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

12. Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2021
godzina 14.00 – 18.00
Adresat: nauczyciele historii klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
warsztaty

30. Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2021
godz. 14.30 – 17.30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Prawo autorskie w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2021
16, 18 i 23 lutego 2020 r. w godz. 15.30 – 18.45
Miejsce realizacji: Warsztaty odbędą się w trybie stacjonarnym w tarnowskim Ośrodku MCDN (ul. Nowy Świat 30)
Warsztaty; oferta specjalna

Cyfrowa grafika dla nauczyciela – laika czyli ABC technicznych kompetencji graficznych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 14.00-17.00
Warsztaty

Oferta specjalna. „Dzieciaki to kochają – cudeńka z papieru wyczyniają”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Zabawy budujące dobry klimat w grupie dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 18-24.02.2021r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. „Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2021
od 15.00 do 18.45
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Wyruszamy z Wandą Chotomską do krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci na podstawie utworów autorki.

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 22-25.02.2021 r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
23.02.2021
godz. 14.00-18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.02.2021
w godz. 16.30 – 19.30
Warsztaty w formie online na platformie MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
w godzinach 15.00- 17.15
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Opracowanie programów nauczania w szkołach branżowych i technikach”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.02.2021
godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
27.02.2021
godzina 9.00-15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy, pedagodzy szkolni
warsztaty

Oferta specjalna. Bajkoterapia Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
02.03.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

9. Matematyka wokół nas gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
Adresat: nauczyciele świetlicy
Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2021
godz. 14.00 do 17.10
Następny termin 9.03.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

32. Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 11.03.2021
od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

72. „Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 9-15.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 3)

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
10.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
Warsztaty

Oferta specjalna. Koncentracja uwagi a efektywna nauka dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna. Jak pokonać stres egzaminacyjny – praktyczne działania wychowawcze

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2021
godz. 15.00 do 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. od 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Oferta specjalna „Atrakcyjne rozwiązania w realizacji lekcji wychowania fizycznego prowadzone stacjonarnie lub w formie zdalnej w szkole ponadpodstawowej.”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od godz. 14.00 – 18.00

Warsztaty

„Jak efektywnie realizować zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę?”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

34. Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
warsztaty

Oferta specjalna. „Uczeń z trudnościami w nauce – praktyczne wskazówki dla nauczycieli”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty; oferta specjalna

Egzamin z geografii w 2022 r – jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
22.03.2021
godzina 14.30 – 17.40;
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 r. godzina 14.30 – 17.40
Warsztaty

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie i robotyka w szkole podstawowej” – III spotkanie stacjonarne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.03.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 18.30
Warsztaty

„Jak profesjonalnie przygotować i dokumentować lekcje/zajęcia otwarte dla nauczycieli”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
Warsztaty

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej