09.05.2022

O matematyce przy kawie

5 maja odbyła się konferencji pt. „Przestrzenie matematyczne” z udziałem ponad 300 nauczycieli matematyki szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

W tym roku przypada 130. rocznica urodzin Stefana Banacha, który o problemach matematycznych mógł dyskutować całymi godzinami, a ulubionym miejscem takich dyskusji była kawiarnia. Z tego też powodu w naszym studio zorganizowaliśmy małą kawiarenkę. Dobra kawa to często symbol udanej rozmowy i idealna okoliczność, by porozmawiać o edukacji matematycznej. Łatwiej dostrzec nową perspektywę, wyjść poza schemat, czyli po prostu „myśleć jak Banach”.

 

Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie, otwierając konferencję powiedziała: Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Maturzyści zdają egzamin z swojej matematycznej dojrzałości do podjęcia studiów wyższych. To Państwa trud i zaangażowanie doprowadził tych młodych ludzi do tego ważnego momentu. Efektywne nauczanie i uczenie się matematyki to duże wyzwanie, zwłaszcza w czasach pandemii, dlatego jako ośrodek doskonalenia nauczycieli wspieramy Państwa w zakresie wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela i podnoszenia kompetencji zawodowych. Działamy we współpracy z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia nauczycieli Matematyki, dzięki czemu uzyskujemy efekt synergii.

Marek Legutko, przewodniczący Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki podziękował uczestnikom konferencji za tak liczną obecność i stwierdził, że:
w takim gronie warto dzielić się doświadczeniami w poszukiwaniu odpowiedzi dla nas, nauczycieli, i dla naszych uczniów na pytanie dlaczego to właśnie matematyka, ten najpotężniejszy i najpiękniejszy twór ducha ludzkiego, może stanowić przestrzeń dla bogatej i efektywnej edukacji. Bo ulepszenie przedszkolnej i szkolnej edukacji matematycznej jest możliwe. Ale, jak wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Chcemy by spotkania współorganizowane przez OK SNM i MCDN otwierały przestrzeń dla wskazywania dobrych praktyk edukacji matematycznej.

Alina Przychoda, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pogratulowała organizatorom konferencji zaangażowania w podejmowanie ciekawych inicjatyw na rzecz popularyzowania matematyki i rozwijania kompetencji matematycznych.

O Stefanie Banachu, uznawanym za najlepszego polskiego matematyka w historii, krąży wiele opowieści. Szkopuł w tym, że liczne z nich, choć czasem nad wyraz ciekawe, nie są prawdziwe… O niektórych z nich i o tym, jak było naprawdę, z zapałem i barwnie opowiadał dr Krzysztof Ciesielski. Uzasadnił, dlaczego osiągnięcia Banacha są tak ważne dla matematyki oraz przedstawił historię ławeczki z figurami Banacha i Nikodyma, postawioną na krakowskich Plantach 5 lat temu.

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy zanurzeni w przestrzeni pełnej matematyki? – zadał uczestnikom konferencji pytanie dr Zdzisław Pogoda. Następnie zaprezentował przykłady, jak często stykamy się z matematyką na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przekonywał też, że warto przy każdej nadarzającej się okazji uświadamiać uczniom, że żyjemy w „przestrzeni matematycznej”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranych warsztatach tematycznych, w czasie których:

  • Halina Juraszczyk omówiła zagadnienia związane z rozpoznawaniem poziomu zdolności matematycznych uczniów, utrzymaniem zainteresowania uczniów oraz odpowiednim planowaniem pracy dydaktycznej,
  • Wojciech Wątor przedstawił idee escape roomu oraz pomysły na formułowanie zadań oraz zagadek matematycznych,
  • Alina Przychoda omówiła zmiany w wymaganiach do egzaminu maturalnego od 2023 roku, przedstawiła także komentarz przesłany do MEiN z wnioskami Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
  • Halina Pulchny uzasadniała, że dzieci czują matematykę intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał, wystarczy pozwolić im działać – obserwować, próbować i badać.

Dziękujemy za Państwa obecność i zapraszamy na kolejne eventy matematyczne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie oraz http://snmkrak.blogspot.com/.

Galeria.

wróć do listy aktualności