09.04.2021

Odbudowa polskiej państwowości w latach 1918–1921 – konferencja online

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022, w dniu 8 kwietnia nauczyciele różnych etapów edukacyjnych wzięli udział w konferencji edukacyjnej realizowanej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyło około 80 nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Konferencja miała na celu uczczenie 100. rocznicy podpisania w marcu 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze oraz 100. rocznicy wybuchu w maju 1921 roku III powstania śląskiego. Wydarzenia te ukształtowały przebieg granic Polski po I wojnie światowej.

Dr Maciej Zakrzewski z Oddziału IPN w Krakowie przedstawił m. in. założenia porządku wersalskiego, grę dyplomatyczną Republiki Weimarskiej, dekonstrukcję systemu wersalskiego. Natomiast dr Paweł Naleźniak omówił polityczne i ideologiczne tło traktatu ryskiego, podkreślając, że traktat ryski w latach 1921–1939 stanowił jeden z najistotniejszych fundamentów pokoju w Europie i był elementem szeroko pojętego systemu powersalskiego.

Ryszard Mozgol, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przybliżył zagadnienia związane z przebiegiem powstań śląskich, głosowaniem plebiscytowym i kwestię podziału Górnego Śląska. Zwrócił uwagę na znaczenie wybuchu III powstania śląskiego dla budowania gwarancji ekonomicznej niepodległości państwa polskiego. Następnie Michał Masłowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie zaprezentował materiały edukacyjne, które można wykorzystać do poszerzenia wiedzy o traktacie ryskim, powstaniach śląskich oraz zastosować na lekcjach historii i nie tylko.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz udziału w konkursie, w którym mogli wygrać pakiety edukacyjne przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

wróć do listy aktualności