14.06.2024

Odczarowaliśmy doradztwo zawodowe – podsumowanie

I fizyk jest doradcą zawodowym - prelegenci1

W czerwcu odbyło się ostatnie seminarium z cyklu „Odczarowujemy doradztwo zawodowe”, który okazał się zarówno sukcesem merytorycznym, jak i frekwencyjnym. Dzięki niemu nauczyciele zdobyli niezbędne kompetencje umożliwiające jeszcze większą skuteczność wspierania uczniów w wyborze ścieżki kariery i realizacji zawodowych marzeń.

Seminaria realizowane były przez cały rok szkolny 2023/2024; odbyło się dziesięć spotkań, z których każde skupiało się na innym przedmiocie szkolnym i tych aspektach szkolnego doradztwa zawodowego, które łączą się z lekcjami przedmiotowymi.

Na spotkaniach gościliśmy nauczycieli języka polskiego, wychowania fizycznego, biologii, chemii, geografii, matematyki, informatyki, plastyki, historii i fizyki. Wśród niemal tysiąca uczestników z całej Polski byli z nami uczestnicy z województwa dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego (ponad 100 osób!), świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Niezawodni okazali się – najliczniej obecni – nauczyciele z Małopolski.

W charakterze prelegentów zaprosiliśmy nauczycieli danego przedmiotu, doradców zawodowych, pedagogów specjalnych i przedsiębiorców. Na każdym spotkaniu szerzyliśmy wiedzę z zakresu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: niepłynnie mówiących, z deficytami w integracji sensorycznej, ze spektrum autyzmu, z płodowym zespołem alkoholowym, z niepełnosprawnościami ruchowymi, uczniów z dyskalkulią, niewidomych i słabowidzących, z zaburzeniami słuchu oraz z afazją, z chorobami genetycznymi i z ADHD. Dowiedzieliśmy się również, jak ich wspierać w wyborze zawodu i wejściu na rynek pracy.

Eksperci nie tylko inspirowali nauczycieli danego przedmiotu do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych, ale także pokazywali, jak w praktyce zastosować przekazywaną wiedzę i ćwiczone umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów. Chętnie i wieloaspektowo dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, dostarczali uczestnikom cennych wskazówek i inspiracji. Prelegenci kładli nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia oraz rozpoznawanie i wspieranie jego unikalnych talentów i zainteresowań.

Propagowaliśmy różne zawody i zajęcia zawodowe związane z danym przedmiotem szkolnym; gościliśmy przedstawicieli zawodów, przedsiębiorców i absolwentów uczelni, którzy biologii, chemii czy fizyce poświęcili swoje życie zawodowe i odnieśli sukces.

Zwieńczeniem udziału w seminariach będzie przyznanie szkołom certyfikatu: „Szkoła wspierająca wybór zawodu”.

Cykl seminariów realizowany był w ramach współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube