23.09.2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą edukacyjną Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2020/2021. Oprócz szkoleń prowadzonych online zapraszamy na formy stacjonarne do naszych Ośrodków w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

List Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Informator o formach doskonalenia i dokształcania na rok szkolny 2020/2021

 

Wrzesień z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 Zarządzanie w oświacie

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego organizacji pracy i kształcenia w branżowej szkole II stopnia
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE

Obserwacja w pracy dyrektora

Wychowanie, profilaktyka i opieka

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE
Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Edukacja językowa i kulturalna

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU

Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego

Edukacja matematyczna i przyrodnicza

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU
Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W OŚWIĘCIMIU
Wiatrak matematyczny

Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej

Edukacja artystyczna i techniczna

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU

Oferta Specjalna – Co będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

Edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe

FORMY PROWADZONE ONLINE
Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania
Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU
Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W OŚWIĘCIMIU
Realizacja doradztwa zawodowego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE

Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

Technologie informacyjno-komunikacyjne

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU
Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE
Programowanie w języku C++

Atrakcyjna lekcja z wykorzystanie narzędzi TIK

Edukacja zdrowotna

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W KRAKOWIE
Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W OŚWIĘCIMIU

Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Rozwój osobisty nauczyciela i dyrektora

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W NOWYM SĄCZU
Szkoła wobec „infodemii” – kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi na lekcji stacjonarnej i zajęciach zdalnych
FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE
Zmierz się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Szkoła wobec „infodemii” – kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi na lekcji stacjonarnej i zajęciach zdalnych

Konferencje

FORMY STACJONARNE – OŚRODEK W TARNOWIE

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Depresja u dzieci i młodzieży – poznać, zrozumieć, pomagać”

 

UWAGA!

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o stan zdrowia wszystkich uczestników szkoleń, dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone w naszych Ośrodkach formy stacjonarne były realizowane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zapewniamy m.in. środki do dezynfekcji rąk, małe grupy szkoleniowe, duże i przestronne sale wykładowe pozwalające na zachowanie dystansu społecznego, każdorazową wentylację udostępnionych pomieszczeń i dezynfekcję powierzchni wspólnych oraz sprzętu.

wróć do listy aktualności