Zachęcamy Państwa do wypełnienia kwestionariusza ankiety diagnostycznej badającej potrzeby szkoleniowe dyrektorów i nauczycieli, wynikające z bieżącej sytuacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy do polskich szkół.

ANKIETA DIAGNOSTYCZNA

Tytuł formyTerminRodzaj formyGodzinaProwadzący
Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia10.03.2022 zrealizowany
konferencja hybrydowa
14.00-19.00
 
Uczeń cudzoziemski w polskim systemie oświaty – o czym powinien wiedzieć dyrektor?14.03.2022 zrealizowany
seminarium online11.00-13.30Ewa Kantyka
Uczeń cudzoziemski w polskim systemie oświaty – o czym powinien wiedzieć dyrektor? – II termin15.03.2022 zrealizowany
seminarium online
11.00 – 13.30
Ewa Kantyka
Dzieci z Ukrainy. Wsparcie wychowawcze środowiska szkolnego i przedszkolnego w sytuacji kryzysowej15.03.2022 zrealizowany
seminarium online
18.00 – 19.30
Wanda Papuga- psycholog, mediator
Nauczycielu – zadbaj o siebie abyś mógł skutecznie pomagać innym!16.03.2022 zrealizowany
seminarium online
18.00 – 19.30
dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska
Trudny temat wojny, w trudnym czasie17.03.2022 zrealizowany
warsztaty online15.30-17.00dr Justyna Kaczmarczyk
Wsparcie nauczycieli w funkcjonowaniu dzieci – uchodźców z Ukrainy w klasach 1-3 18.03.2022 zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 18.00
Monika Burzyńska
Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy – Akademia Zarządzania
18.03.2022 zrealizowany
seminarium online
14.00 – 15.30
Izabela Suckiel
Wsparcie dzieci z zaburzeniami lękowymi w praktyce szkolnej
21.03.2022 zrealizowany
warsztaty online
12.00 – 15.00
dr Anna Wróbel
XI Salon Edukacyjny – Jak zrozumieć i pomóc – dzieci i młodzież w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych
22.03.2022 zrealizowany
konferencja online
16.00-19.00
 
Dzieci z Ukrainy. Wsparcie wychowawcze środowiska szkolnego i przedszkolnego w sytuacji kryzysowej
23.03.2022 zrealizowany
seminarium online
18.00 -19.30
Wanda Papuga- psycholog, mediator
Język polski jako obcy – wskazówki metodyczne dla nauczycieli języka polskiego
23.03.2022 zrealizowany
warsztaty online
15.00 – 18.00
Aneta Hajduga
„Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach”
23.03.2022 zrealizowany
warsztaty online
15.00-17.15
Małgorzata Goryczka
Trudny temat wojny, w trudnym czasie
23.03.2022 zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 17.00
dr Justyna Kaczmarczyk
Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysie. Interwencja i wsparcie w szkole i placówce opiekuńczej24.03.2022 zrealizowany
seminarium online15.00-17.15Agnieszka Latos
Wsparcie nauczycieli w funkcjonowaniu dzieci – uchodźców z Ukrainy w klasach 1-3 – II termin
24.03.2022 zrealizowany
warsztaty stacjonarne
15.30 – 17.30
Monika Burzyńska
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe – czyli jak uczyć w klasach przygotowawczych26.03.2022 / zrealizowany
warsztaty online
9.00 – 15.30
Urszula Legawiec
Wsparcie nauczycieli w funkcjonowaniu dzieci – uchodźców z Ukrainy w klasach 4 – 829.03.2022 / zrealizowany
warsztaty stacjonarne
15.30 – 17.30
Monika Burzyńska
Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i zarządzania informacją w świecie wojny informacyjnej29.03.2022 / realizowany
warsztaty online15.00-19.00Arkadiusz Nalepka
Wsparcie nauczycieli w funkcjonowaniu dzieci – uchodźców z Ukrainy31.03.2022  / odwołany
warsztaty stacjonarne
15.30 – 17.30
Monika Burzyńska
Dzieci z Ukrainy. Wsparcie wychowawcze środowiska szkolnego i przedszkolnego w sytuacji kryzysowej – II termin
01.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
18.00 – 19.30
Wanda Papuga- psycholog, mediator
Bez relacji nie ma edukacji. Jak je tworzyć i utrzymywać?
04.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.00 – 18.00
Dorota Pilna
Język polski jako obcy – wskazówki metodyczne dla nauczycieli języka polskiego – II termin06.04.2022 / odwołany
warsztaty online
15.00 – 18.00
Aneta Hajduga
Cyberprzestrzeń. Jak ustrzec się przed manipulacją w Internecie we współczesnym świecie?
07.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
16.00 – 18.15
Andrzej Janczura
Praktyczne metody pomocy uchodźcom z Ukrainy – materiały edukacyjne dla nowych uczniów
07.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 16.30
Anita Stinia
Podstawowe zwroty w języku ukraińskim, przydatne w komunikacji w przedszkolu i w szkole
11.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.00 – 18.15
Mykhailo Bielyi,   Marta Madura
Jak pomagać innym z uwagą na siebie11.04.202 2/ zrealizowany
seminarium online
16.00 – 18.15
Aneta Kurzawa
Wsparcie nauczycieli w funkcjonowaniu dzieci – uchodźców z Ukrainy w klasach 4 – 8
12.04.2022 / zrealizowany
warsztaty stacjonarne
15.30 – 18.00
Monika Burzyńska
„Podstawowe zwroty w języku ukraińskim, przydatne w komunikacji w przedszkolu i w szkole”
20.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.00 – 18.15
Marta Madura, Mykhailo Bielyi
Handel ludźmi – jak chronić dzieci i młodzież – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji20.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
17.00 – 19.15
mł.asp. Hubert Bracik
O czym są te łzy…? – Jak rozmawiać i aktywnie integrować dzieci i ich rodziców z polskich i ukraińskich szkół i przedszkoli?
 20.04.2022/zrealizowany
seminarium online
 15.00 – 18.00
ks. Krzysztof Jankowski  
Jak integrować, a nie asymilować. Budowanie relacji. – porady w codziennej pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy
21.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
15.30 – 18.00
Agnieszka M. Caban
Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysie. Interwencja i wsparcie w szkole i placówce
21.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
 15.00 – 17.15
Agnieszka Latos
Cyberprzestrzeń. Jak ustrzec się przed manipulacją w Internecie we współczesnym świecie? – II termin21.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
16.00 – 18.15
Andrzej Janczura
„Bez wierzby i kaliny nie ma Ukrainy” – poznajemy tradycje, kulturę, geografię naszych sąsiadów tworząc lapbook25.04.2022 / zrealizowany
warsztaty stacjonarne
15.00 – 18.45
Iwona Nowak
Kompetencje międzykulturowe nauczyciela25.04.2022/zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 18.30
Janusz Żak
Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i zarządzania informacją w świecie wojny informacyjnej – II termin27.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
12.00 – 19.00
Arkadiusz Nalepka
Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach27.04.2022/zrealizowany
seminarium online
15.00 – 17.15
Małgorzata Goryczka
„Nauczanie w oddziałach przygotowawczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”27.04.2022 / zrealizowany
Sieć współpracy i samokształcenia15.00 – 17.15Marta Madura
Praktyczne metody pomocy uchodźcom z Ukrainy – materiały edukacyjne dla nowych uczniów – II edycja
28.04.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.00 – 16.30
Anita Stinia
Cyberbezpieczeństwo dzisiaj – uczeń w Sieci – szkoła (placówka) i nauczyciel w obliczu sytuacji kryzysowej – jak działać aby skutecznie pomagać w aktualnej sytuacji28.04.2022 / zrealizowany
seminarium online
17.00 – 19.15
podinsp. Wojciech Chechelski
„3 języki” – spotkanie organizacyjne
28.04.2022 / zrealizowany
sieć współpracy i samokształcenia online
15.00 – 17.15
Magdalena Bubula
Gry i zabawy międzykulturowe29.04.2022/ zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 18.30
Janusz Żak
Komunikacja z uczniem i rodzicem – jak poprzez odpowiednią praktykę pokonywać bariery i trudności w relacjach09.05.2022 / zrealizowany
warsztaty stacjonarne
16.00 – 15.15
Anna Obrzut – psycholog
Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy gr. I10.05.2022 /zrealizowany
warsztaty online
16.30 – 18.00
Andrzej Janczura
Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach11.05.2022 /zrealizowany
seminarium online
15.00 – 17.15
Małgorzata Goryczka
Mechanizmy obronne dzieci doświadczających sytuacji kryzysowych
11.05.2022 / zrealizowany
seminarium online
15.30 – 170.00
Bożena Świerczek
Gry i zabawy międzykulturowe – II termin16.05.2022 / zrealizowany
warsztaty online
15.30 – 18.30
Janusz Żak
Praca nauczyciela geografii w oddziale przygotowawczym16.05.2022 / zrealizowany
warsztaty online
16.30 – 18.45
Michał Zatorski
„Po prostu po polsku” – kształcenie literackie i językowe w pracy z uczniami ukraińskimi w polskiej szkole17.05.2022 / zrealizowany
warsztaty online
16.30 -18.00
Wojciech Papaj
Ścieżka zawodowa uczniów z Ukrainy w polskim systemie edukacji18.05.2022 / zrealizowany
seminarium
15. 00 – 18.00
Bolesław Bielak, Wioletta Kleczyńska, Barbara Wójcik 
Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów w praktyce szkolnej19.05.2022 / zrealizowany
warsztaty stacjonarne
15.15 – 18.30
Anna Obrzut – psycholog
Gdy język jest barierą…- dobre praktyki w zakresie wsparcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!”
23.05.2022 / zrealizowany
seminarium online
15.30 – 17.45
Barbara Ledwoń, Ewa Kantyka
Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie – kompetencje metodyczne nauczycieli23.05.2022 / zrealizowany
seminarium online
16.30 – 18.00
Halina Pulchny, Marta Szałach
Doskonalenie językowe uczniów z Ukrainy, czyli co dalej od poziomu A226.05.2022 / odwołany
seminarium online
18.00 – 19.30
Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy gr. II31.05.2022 / zrealizowany
seminarium online
15.30 – 17.45
Andrzej Janczura
Jechać w Ukrainę, czyli o najczęstszych błędach językowych w polszczyźnie Ukraińców i jak z nimi walczyć
02.06.2022 / odwołany
seminarium online
18.00 – 19.30
Metoda YES-PL jako skuteczne narzędzie nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!”02.06.2022 / zrealizowany
seminarium online
15.00 – 17.15
Marta Madura
Uczeń z Ukrainy na lekcjach z języka polskiego – grupa I07.06.2022 / zrealizowany
seminarium online
16.00 – 18.15
Barbara Sykulska
Uczeń z Ukrainy na lekcjach z języka polskiego – grupa II08.06.2022 / zrealizowany
seminarium online
16.00 – 18.15
Agata Wójcik
Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2021/2022 ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z Ukrainy – Akademia Zarządzania08.06.2022 / zrealizowany
seminarium online
13.00 – 15.30
Izabela Suckiel – ekspert prawa oświatowego
Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach – edycja IV
13.06.2022 / zrealizowany
seminarium online15.00 – 17.15Małgorzata Goryczka
Specjaliści w przedszkolu i szkole  oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku w tym dotyczące uczniów ukraińskich
23.08.2022
seminarium online
11.00 – 14.15
Bogusława Bebak, Ewa Kantyka
Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego grupa I
25.08.2022
seminarium online
10.00 – 13.15
Izabela Suckiel
Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego grupa II29.08.2022
seminarium online
12.00 – 15.15
Izabela Suckiel
Co nowego w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy od 1 września 2022 roku?02.09.2022
seminarium online
15.00 – 17.15
Ewa Kantyka