08.09.2021

Konferencja „(Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na edukację w czasie pandemii– metodyczne wsparcie dla nauczycieli”

Pandemia i doświadczenie zdalnego nauczania przyniosły wiele pytań o to, jak pracować z uczniami w trudnych warunkach zmiennych trybów nauczania, kiedy nie można mieć pewności, w jakiej formie poprowadzimy lekcję jutro, za tydzień, za miesiąc…

Nasi doradcy metodyczni 15 września podczas konferencji „(Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na edukację w czasie pandemii” podzielą się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy w niełatwym czasie przeplatania się ze sobą zdalnego, hybrydowego oraz stacjonarnego trybu nauki.

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli na początku trudnego do przewidzenia roku szkolnego 2021/2022. Podczas spotkania online zostaną zaprezentowane narzędzia i metody dydaktyczne, które sprawdzą się zarówno podczas pracy zdalnej, jak i stacjonarnej oraz dobre praktyki z zakresu podtrzymywania relacji z uczniami i ich rodzicami, a także organizacji i higieny pracy własnej nauczycieli.

Punktem wyjścia dla konferencji jest raport przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych wiosną 2021 roku wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

wróć do listy aktualności