Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.10.2020
godz.16.00 – 18.15
TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW - TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA PODAMY WKRÓTCE
Spotkania będą na platformie MOODLE- uczestnicy po zapisaniu się otrzymają loginy i hasła z dostępem oraz szczegółowe informacje od prowadzącego"
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia ”Pracownia matematyczna’’ – cykl spotkań (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.11.2020
w godz. 16.30 do 18.00
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 1 (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.11.2020
godz. od 15.30 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
warsztaty

Ocena prac pisemnych uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych
objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
w godz. 16.30 do 18.00
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 1 (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.11.2020
w godz. 16.30 do 18.00
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na Platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 2 (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.11.2020
w godz. 16.30 do 18.00
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na Platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 2 (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej