Najbliższe wydarzenia edukacyjne

02.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z języka polskiego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00
W

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00
W

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z geografii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

87. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

80. Moje laboratorium.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.10.2019
II grupa 06.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 14.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 25.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2019
godz. 09.00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III Rodzaj: warsztaty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej