Najbliższe wydarzenia edukacyjne

13.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 14.11.2019 r. godz. 15.00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

W królestwie matematyki – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.11.2019
godz. 09.00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III Rodzaj

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 29.11.2019 r. godz. 15.00

Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15.00
Konferencja

Konferencja metodyczna. Innowacje w praktyce polonistycznej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2019
godzina 15.00
Termin kolejnego spotkania: 16.12.2019r. godzina 15.00
Warsztaty

71. Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.12.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
warsztaty

Tajemnice tangramu – przykłady wykorzystania tangramu w kształceniu matematycznych umiejętności uczniów klas IV-VIII.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.12.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 14.00
spotkanie z doradcą metodycznym

Spotkanie metodyczne z nauczycielem – doradcą metodycznym – muzyka

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Odkrywamy talenty w edukacji czyli jak znaleźć w sobie i innych to co wychodzi nam najlepiej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.12.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.01.2020
II warsztaty : 16.01.20120 r.
godz. 15.00
Warsztaty

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.01.2020
godz. 15.00
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00
Warsztaty

79. Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.02.2020
II termin 22.02.2020 r.
godz. 15.00 i 9.00
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie –kompetencje przyszłości.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej