Najbliższe wydarzenia edukacyjne

18.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Pomagamy w uczeniu się – sztuka robienia notatek – (I-34)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

E-commerce- moja przygoda w sieci

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach i wypadkach z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego– (I-29)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach Forum nauczycieli świetlicy

Techniki dramy w pracy z dziećmi

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

Umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wychowawców. Komunikacja interpersonalna

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – (I-30)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – (I-30)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – (I-31)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.04.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty w ramach Forum nauczycieli świetlicy

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez gry i zabawy umysłowe w pracy świetlicy szkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Ocenianie uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Przygotowanie się do postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (I-31)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Seminarium

Klasyfikacja roczna i końcowa – praktyczne wskazówki dla nauczycieli – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Tańce żydowskie i izraelskie – (I-37)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej