Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2020
w godz. od 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia Wychowanie i Profilaktyka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel na starcie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.10.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: sieć prowadzona będzie w formie zdalnej.
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciele bibliotekarze

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.10.2020
godz.16.00 – 18.15
Pierwsze spotkanie prowadzone będzie w formie zdalnej.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
sieć online

Sieci współpracy i samokształcenia ”Pracownia matematyczna’’ – cykl spotkań (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.10.2020
w godz. od 10.00 do 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia Dyrektor na starcie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.10.2020
w godz. od 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlicy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.10.2020
w godz. od 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli realizatorów programu GOLDEN FIVE

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.10.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Polonista” (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej