Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU i opracowywanie IPET.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.09.2019
godz. 9.00
W

6. Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

7. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.10.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Metoda Pytań i Doświadczeń – propozycje na ciekawe lekcje.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.11.2019
godzina 15.00
Termin kolejnego spotkania :13.11.2019r. godzina 15.00
Warsztaty

14. Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

Ruch Rozwijający w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

9. Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15.00
W

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

10. Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze SPE Rodzaj: warsztaty

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15.00
Warsztaty

13. Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej