Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.04.2024
godzina 15.00 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 42
konferencja online

Myślę globalnie – działam lokalnie – konferencja

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.04.2024
Termin realizacji: 15. 04. 2024 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online (w aplikacji MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak inspirować uczniów do samodzielnego myślenia? – teczka metod aktywizujących

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.04.2024
Termin realizacji: 16.04.2024 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.04.2024
godzina 16.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Gra inwestycyjna „Kawiarenki” – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
warsztaty online

F28. Tekst ikoniczny. Słowo i obraz w procesie dydaktycznym

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.04.2024
godzina 16.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Wyzwanie Python! – zmienne. (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.04.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Sposób na zwiększenie aktywności młodzieży? Projekty!

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.04.2024
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
kurs doskonalący online

Kurs kierownika wycieczek szkolnych – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.04.2024
Termin realizacji: 18.04.2024 r. w godz. 14.30 -17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: Konferencja odbywać się będzie w formule hybrydowej – stacjonarnie MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
konferencja hybrydowa

Apetyt na antyk– inspiracje edukacyjne dla nauczycieli

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.04.2024
godzina 9.00 - 11.15
Miejsce realizacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 32-600 Oświęcim, ul. Chopina 13
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium

Emerytury nauczycielskie – zmiany od 2024 r. – przepisy i uregulowania prawne – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.04.2024
godzina 10.00 - 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Tanecznym krokiem. Zabawa, taniec, edukacja czyli jak poprowadzić zajęcia rytmiczne oraz taneczne dla dzieci – kontynuacja

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.04.2024
godzina 15.30 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Trudna sztuka oceniania – konferencja

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.04.2024
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Trudne emocje i zmienne nastroje u nastolatka w wieku dojrzewania – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.04.2024
godzina 16.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Komunikacja na lekcjach przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem aplikacji MENTIMETER – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.04.2024
godzina 18.00 - 19.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Kreatywne karty pracy, jako sposób na motywowanie uczniów do nauki – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.04.2024
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Jak nie przegrać z trudnym uczniem. Pierwsza pomoc wychowawcza – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.04.2024
Termin realizacji: 24.04.2024 r. godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
24.04.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

Sama przyjemność – ocenianie na lekcjach muzyki

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.04.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Technologiczne pułapki – jak zapobiegać i nie ulec?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.04.2024
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Standardy ochrony małoletnich w przedszkolu i szkole – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.05.2024
godzina 14.30 - 16.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Nowe wyzwania, nowe możliwości w erze sztucznej inteligencji. Wyzwania i szanse dla przyszłych pracowników i ich pracodawców. (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.05.2024
godzina 16.15 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Sztuczna inteligencja w kształceniu zawodowym. Testowanie aplikacji opartych na AI. (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.05.2024
godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna w ramach cyklu szkoleniowego dla nauczycieli i szkół „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”

SZKOLNY BILET W STRONĘ AI – bezpieczny niezbędnik użytkownika. Gr. II

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.05.2024
godzina 17.00 - 19.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Zachowania trudne dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.05.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – lato

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Presto – narzędzia sztucznej inteligencji na lekcjach muzyki i edukacji muzycznej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2024
godzina 16.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Interdyscyplinarny STEAM jako projekt w edukacji – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2024
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Jak przygotować się /według dotychczasowych zasad/ do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Jak odpoczywać, żeby odpocząć?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Walka o pamięć. Jak uczyć o przeszłości w zgodzie z prawdą historyczną?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.05.2024
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Podstawy prawa autorskiego dla nauczyciela – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.05.2024
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Prawo oświatowe dla nauczycieli – wybrane zagadnienia – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.05.2024
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy) – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.05.2024
godzina 15.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Czytelnictwo w świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – konferencja

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.05.2024
godzina 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Obudź w uczniu geniusza – strategia efektywnego uczenia się i optymalny system powtórkowy – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.05.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
seminarium

W rytmie dwóch serc- macierzyństwo i ojcostwo

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.05.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
warsztaty

Wychowanie fizyczne na świeżym powietrzu w warunkach wiosenno-letnich

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.05.2024
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Bunt czy depresja nastolatka z perspektywy wychowawcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
arrow
Facebook
YouTube