Najbliższe wydarzenia edukacyjne

LUTY 2019

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej

Marzec 2019

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.02.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
warsztaty

Samorząd Uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość – (I-11)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
06.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – organizacja kształcenia specjalnego – (I-6)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2019
• Data rozpoczęcia, 09.02.2019r. w godzinach od 9.00 do 13.15
warsztaty

InterAktywna polonistyczna bombonierka. Garść pomysłów na lekcje języka polskiego. (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Kreatywne zabawy muzyczne i plastyczne dla przedszkolaków – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.02.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem – (I-8)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Pomagamy w uczeniu się – sztuka robienia notatek – (I-34)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

E-commerce- moja przygoda w sieci

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej i biologicznej –(I-70)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.02.2019
Data rozpoczęcia, 20.02.2019r. i 27.02.2019r. w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Cyfrowy niezbędnik projektowy – darmowe aplikacje do wykorzystania w pracy z uczniem metodą projektu – (I-80)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.02.2019
Data rozpoczęcia, 21.02.2019r. i 25.02.2019r. w godzinach od 15.00 do 18.15
w

Gniewny, wycofany, zbuntowany… – modelowanie zachowania uczniów –(I-17)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach i wypadkach z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.02.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
warsztaty

„Zanim zacznę czytać…” – wykorzystanie innowacyjnej metody Małgorzaty Swędrowskiej pt. „Przedszkolak w świecie liter – czytanie wrażeniowe” – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.02.2019
w godzinach od 15.30 do 18.45
Warsztaty

Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych- rozwiązania metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

WebQuest na lekcji historii – praktyczny przewodnik dla nauczyciela – (I-66)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego– (I-29)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach cyklu spotkań – „Inny nie znaczy gorszy – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej”

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.03.2019
12.03.2019r.
w godzinach od 15.00 do 19.00
w

Zastosowanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej – (I-48)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.03.2019
Drugie zajęcia 14.03.2019r.
w godzinach od 15.00 do 19.45
warsztaty

GIMP, edytor obrazów dla ucznia i nauczyciela – (I-79)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
w

Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana w edukacji dzieci młodszych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
Warsztaty

Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana w edukacji dzieci młodszych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach cyklu spotkań – „Inny nie znaczy gorszy – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej”

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Zespół Aspergera

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach Forum nauczycieli świetlicy

Techniki dramy w pracy z dziećmi

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.03.2019
18.03.2019r.
w godzinach od 15.00 do 18.15
warsztaty

I co dalej- ósma klaso? – (I-75)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.03.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

Umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wychowawców. Komunikacja interpersonalna

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.03.2019
w godzinach od 15.30 do 19.30
Warsztaty

W krainie rytmu i muzyki – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Kilka sposobów na kreatywną naukę języka obcego – (I-61)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – (I-30)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – (I-30)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
warsztaty

Dopalacze- zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela – (I-24)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – (I-31)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Uczymy się programować wizualnie w Scratch 2.0 – (I-41)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.03.2019
27-28.03.2019r. w godzinach od 16.00 do 19.15
Warsztaty

Gry i zabawy matematyczne i ich rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Idziemy na wycieczkę- rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych – (I-46)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
Warsztaty

Gry i zabawy matematyczne i ich rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Tworzymy własne opowieści, czyli storytelling w edukacji polonistycznej – (I-51)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Lapbook, czyli wycieczka do krainy wiedzy i zabawy – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.04.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty w ramach Forum nauczycieli świetlicy

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez gry i zabawy umysłowe w pracy świetlicy szkolnej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.04.2019
w godzinach od 15.30 do 19.00
Konferencja

Pedagogika Planu Daltońskiego – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach cyklu spotkań – „Inny nie znaczy gorszy – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej”

Uczeń niesłyszący i słabo słyszący.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej