Najbliższe wydarzenia edukacyjne

30.11.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty online
warsztaty

Jak utworzyć wirtualny Escape Room

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.11.2020
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
warsztaty online

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.11.2020
godz. 16.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą na platformie GSuite
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
seminarium online

Jak uczyć uczenia się?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 2

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
01.12.2020
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
warsztaty online

Autoprezentacja na co dzień. Czy wiesz, że autoprezentujesz się w każdej minucie życia?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 2-8.12.2020 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym, w dogodnym dla siebie czasie.
Uczestnictwo w warsztatach polega na zapoznaniu się uczestników z zamieszczonymi na platformie materiałami edukacyjnymi oraz wykonaniu zadań i ćwiczeń.
warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami – warsztaty zdalne na platformie Moodle

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 15:00 - 18:00
Szkolenie online w oparciu o platformę Microsoft Teams
Konferencja online

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 2

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
w godzinach od 15:00 do 19.00
Konferencja prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Zagrajmy w MATEMATYKĘ, czyli o gamifikacji na lekcjach matematyki – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
w godz. od 15.30 do 17.45
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Kreatywność w procesie wzmacniania relacji w grupie klasowej – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 15.00 - 18.00
szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
warsztaty online

Autoprezentacja w głosie. Czy wiesz, że to jak mówisz ma znaczenie?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. 15:00 - 19:00
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Konferencja dydaktyczna online

Edukacja kształtująca kompetencje

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2020
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
seminarium online

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
konferencja online

Niepokojące skutki braku możliwości zaspakajania potrzeb psychicznych u dzieci w czasie izolacji rówieśniczej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2020
godz. 15.00 - 18.00
MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams , uczestnicy będą widzieli i słyszeli prowadzącego , ale bez konieczności
udostępniania swojego widoku z kamery, minimalne wymagania sprzętowe: komputer, łącze internetowe, głośniki
warsztaty online

Egzamin z geografii w 2022 r- jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Budowanie strategii postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze. Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.12.2020
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty online

Oferta specjalna – konkretnie o koncentracji uwagi

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.12.2020
w godzinach 09.00 – 12.00 oraz 19.12.2020 w godzinach 09.00 – 12.00
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej Moodle w sposób asynchroniczny
i synchroniczny (wykorzystanie platformy Google Meet).
warsztaty online

Edukacja szachowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.12.2020
Drugie spotkanie sieci 07.12.2020 godz. 15.30 -TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW
Sieć prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlicy-Dyscyplina na świetlicy szkolnej i motywowanie uczniów do współpracy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.12.2020
godz. 16.00-20.00
Zajęcia odbywać się będą na platformie ZOOM
Adresaci: nauczyciele/nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
warsztaty online

Liczby naturalne, liczenie i dziesiątkowy system pozycyjny – wprowadzanie pojęć arytmetycznych na pierwszych etapach kształcenia

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.12.2020
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams
seminarium online

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.12.2020
08 –11 grudnia 2020 r.
Każdego dnia w godzinach od 16:00 – 17:30 (4 x 2 godz. dyd.)
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
cykl bezpłatnych seminariów online

Wsparcie rodziców i nauczycieli w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
08.12.2020
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie odbędzie się online - zajęcia w oparciu o platformę MS Teams
warsztaty online

MS Teams w pracy nauczyciela i wychowawcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.40
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Dzieci są jak zegarki – czego „zegarmistrzowie” mogą nauczyć się z różnych koncepcji pedagogicznych? – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. 11:30 -15:00
konferencja online na platformie MS Teams
Konferencja naukowo-szkoleniowa online

Wielopoziomowe wartości wychowania fizycznego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

23. Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2020
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

11. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele języka obcego nowożytnego
warsztaty

Rozwijanie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej z języka obcego nowożytnego na drugim etapie edukacyjnym

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Szkolenie online z użyciem platformy Zoom
warsztaty online

STEAM-owe lekcje

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
warsztaty

Oferta specjalna – Ogród doświadczeń-zabawy przyrodniczo-ekologiczne w przedszkolu

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Arteterapia dzieci i młodzieży jako element profilaktyki zdrowia psychicznego – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele języka obcego nowożytnego
warsztaty

Jak osiągnąć poziom samodzielności w rozumieniu tekstu czytanego i słuchanego z języka obcego nowożytnego na drugim etapie edukacyjnym

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
w godz. od 15.00 do 16.30
17 grudnia 2020 r. w godz. od 15.00 do 16.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela – oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu – zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką: dyrektorów i nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału w konferencji „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.
konferencja

Konferencja „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
godzina 15.00-18.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
konferencja online

Autoagresja, depresja, zagrożenie samobójstwem dzieci i młodzieży. Modele pomocy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 3

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Liczba godzin: każde spotkanie 2 godziny
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 3

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. 15.00- 17.30
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół małopolskich
Konferencja dydaktyczna

Dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę MS Teams
seminarium online

ZŁOTA PIĄTKA – jak budować zespół klasowy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.01.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

77. Nauczyciel twórcą własnego programu nauczania

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.01.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.01.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

36. Dlaczego TAK, dlaczego NIE – dowodzenie twierdzeń na lekcjach matematyki

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
20.01.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

24. Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.01.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania 25.01.2021r. godz. od 15.00 do 18.15
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

20. Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.01.2021
w godz. od 15.00 do 18.15 oraz 4 lutego 2021 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

79. „Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

65. Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

38. Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2021
w godz. od 14.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

7. Narzędzia do wspólnej pracy w sieci

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.02.2021
godz. od 9.00 do 15.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

76. „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

22. Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.02.2021
godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

60. Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

61. Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.02.2021
w godz. 16.30 – 19.30
Warsztaty w formie online na platformie MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

34. Planowanie w przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.03.2021
w godzinach od 15:00 do 19:00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

72. Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.03.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
warsztaty online

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
10.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

73. Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

74. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Następny termin spotkania: 19.03.2021 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

66. Jak wspierać ucznia z dysleksją

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 23.03.2021 r. godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

14. Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

59. Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Kolejny termin spotkania: 30.03.2021 r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
warsztaty

68. Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
29.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
seminarium

27. Storytelling w kształtowaniu umiejętności narracji historycznej w pracy z uczniami

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.04.2021
w godz. od 15.00 do 19.50
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
warsztaty

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej