30.11.2020

Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Rzeczywistość w jakiej funkcjonują uczniowie i nauczyciele codziennie stawia wiele wyzwań, nie tylko edukacyjnych, ale również osobistych. Mając na uwadze specjalne potrzeby edukacyjne uczniów przygotowaliśmy kilka propozycji szkoleniowych.

Szybko zmieniające się środowisko, przesyt informacji, „bycie online” spowodowane nauką zdalną, doświadczanie lęku związanego z sytuacją szkolną, trudności emocjonalne w kontaktach rówieśniczych, presja rodzicielska są przyczyną wielu trudności w sferze psychicznej. Sprawą najważniejszą dla przyszłości naszego społeczeństwa jest kwestia profilaktyki zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek w Oświęcimiu zaprasza nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych na spotkania online:

3 grudnia: Budowanie strategii postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze. Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

8 –11 grudnia: cykl seminariów Wsparcie rodziców i nauczycieli w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży

14 grudnia: Arteterapia dzieci i młodzieży jako element profilaktyki zdrowia psychicznego

Zapisy odbywają się poprzez elektroniczny System Rezerwacji Szkoleń

wróć do listy aktualności