Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 

O projekcie
Zasady rekrutacji
Zapisz się na szkolenia otwarte
(dla uczestników indywidualnych)
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenia rad pedagogicznych
Sieci współpracy i samokształcenia
Kontakt