Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Beneficjent wdraża projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”, realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020). Beneficjent zaprasza do projektu zainteresowane osoby, zatrudnione w placówkach oświatowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.akademiawspomagania2.pl