21.09.2022

Rodzina wczoraj i dziś – perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole

16 listopada zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w konferencji online, realizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Celem konferencji jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka i znaczenia szkoły we wspieraniu integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie wychowania prorodzinnego. Konferencja wpisuje się w aktualne kierunki polityki oświatowej państwa: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Konferencja będzie realizowane za pośrednictwem MS Teams. Uczestnicy, po zalogowaniu się w Systemie Rezerwacji Szkoleń, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams.

wróć do listy aktualności