25.09.2020

Rola wycieczek w edukacji

Wycieczki są jedną z ważniejszych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, spełniającą istotną rolę w procesie nauczania – uczenia się.

Wycieczki krajoznawczo-turystyczne mają szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości młodego człowieka, kształtowania pozytywnych cech charakteru oraz postaw prozdrowotnych, gdzie kluczową rolę odgrywa aktywność fizyczna. Aby nauczyciel mógł osiągnąć oczekiwane efekty, bardzo ważne jest ustalenie odpowiednich celów wycieczki, właściwa jej organizacja uwzględniająca wiek, zainteresowania i potrzeby młodego człowieka oraz zastosowanie interesujących metod i form pracy z uczniami. Wycieczki szkolne i wyjazdy turystyczne zorganizowane w ciekawy sposób, wykorzystujące nowoczesne techniki i metody przekazu informacji, uwzględniające równocześnie zainteresowania wychowanka, stanowią dla dzieci i uczniów bogate źródło przeżyć, wyzwalają chęć aktywnego uczestnictwa i działania w organizowanym przez nauczyciela wydarzeniu.

W „Hejnale Oświatowym” nr 10/196/2020 nasi Czytelnicy mogą znaleźć szeroki wybór tekstów, których autorzy podkreślają znaczenie wycieczek w edukacji szkolnej, przedstawiają zasady ich organizacji i dzielą się swoimi pomysłami na realizację interesujących wycieczek edukacyjnych. Ponadto w numerze znajdą Państwo artykuły autorstwa nauczycieli doradców metodycznych Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli poruszające temat zdalnego nauczania, roli nauczyciela w uczeniu na odległość, a także przedstawiające plusy i minusy realizacji zajęć edukacyjnych w formie kształcenia na odległość.

Więcej informacji w „Hejnale Oświatowym”. Wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury.

wróć do listy aktualności