06.05.2019

Rozstrzygnięcie konkursu „Kreatywny Nauczyciel”

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 kwietnia 2019 r. została rozstrzygnięta X edycja regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej” miała na celu upowszechnianie wartościowych praktyk dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego oraz odkrywanie wartości, jakie tkwią w kulturowym, historycznym i przyrodniczym środowisku dziecka/ucznia. Konkurs służył także promowaniu kreatywnych nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych, służących poznawaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska dziecka/ucznia.

 

Preambuła Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podkreśla, że „kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”. Idea konkursu wpisała się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, ogłoszony przez Unię Europejską.

 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach.

 

W kategorii przedszkoli:

 

I miejsce: Dorota Nawalany i Anna Psujek – Samorządowe Przedszkole nr 5 w Wieliczce za przedsięwzięcie Ileż piękna w mojej Wieliczce…

II miejsce: Jolanta Robak i Sylwia Windak – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie za przedsięwzięcie Moja wieś

III miejsce: Iwona Duran i Elżbieta Ptak – Samorządowe Przedszkole nr 131 w Krakowie za przedsięwzięcie „Co memu sercu bliskie…” – czyli jak przedszkolaki świat poznają i swoją Małą Ojczyznę kochają

 

W kategorii szkół:

 

I miejsce: Maria Nowak – Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie za przedsięwzięcie Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna i Ogród dla Motyli

II miejsce: Katarzyna Nogieć – Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie za przedsięwzięcie „Po krakosku” – cykl zajęć edukacji regionalnej dla uczniów

III miejsce: Agata Szwarc i Anna Jasińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Królowej Jadwigi w Bieczu za przedsięwzięcie Małopolskie tradycje kulinarne w oczach młodzieży

 

 

Patronat medialny: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, „Bliżej Przedszkola”, wydawnictwo Papilon, „Hejnał Oświatowy’

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w konkursie!

wróć do listy aktualności