15.04.2019

Seminarium dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas Wolontariat szkołą kształtowania cnót społecznych

Dnia 27 marca 2019 roku w auli MCDN ODN w Tarnowie odbyło się cykliczne szkolenie dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas. Szkolenie jest kontynuacją form doskonalenia organizowanych przez ODN i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tegoroczne zajęcia koncentrowały się wokół formacji społecznej wolontariuszy i zgromadziły 95 uczestników.

Dyrektor Caritas ks. Zbigniew Pietruszka analizując działania podejmowanie przez wolontariuszy odwoływał się do przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego na Błoniach w Krakowie, w którym apelował „W  obliczu  współczesnych  form  ubóstwa,  których  jak  wiem  nie  brakuje  w  naszym  kraju, potrzebna  jest  dziś (…) «wyobraźnia miłosierdzia»  w  duchu  solidarności  z  bliźnimi,  dzięki  której  pomoc  będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr».

Główny obszar tematyczny seminarium przedstawił Ks. dr hab. Jacek Siewiora. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Proces kształtowania cnót społecznych u wolontariuszy” wskazał, że wolontariat jest, co oczywiste, płaszczyzną wymiany dóbr między dawcą i biorcą, ale jest także szkołą formacji osób angażujących się w działania na rzecz innych. Wykład został zbudowany w oparciu o cztery zagadnienia: cnoty społeczne w perspektywie troski o dobro wspólne, zmaganie z wadami życia społecznego, kształtowanie cnót obywatelskich w procesie wychowania oraz wartości jako płaszczyzna spotkania osób.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniami uczestników szkolenia, w których dzielili się doświadczeniami z podejmowanych przez ich Koła działań.


 

wróć do listy aktualności