16.10.2020

Sieci współpracy i samokształcenia

W nowym roku szkolnym kontynuować będziemy wsparcie dla kadry oświatowej w ramach sieci współpracy
i samokształcenia. Sieci to dobra okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w celu wspólnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Przedmiotowe lub problemowe sieci współpracy i samokształcenia tworzone są przez nauczycieli, dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem organizacji sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych rozwiązań, dzielenie się doświadczeniami, pomysłami oraz przykładami dobrych praktyk.

Praca sieci odbywa się według przyjętej przez uczestników formuły na platformie edukacyjnej oraz w trakcie spotkań stacjonarnych zgodnie z harmonogramem ustalonym z uczestnikami. Tematyka spotkań zależy od potrzeb zdiagnozowanych na pierwszym spotkaniu.

Pełen wykaz sieci współpracy i samokształcenia realizowanych przez naszych nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych można znaleźć w naszym Informatorze o formach doskonalenia i dokształcania na rok szkolny 2020/2021.

Obecnie uruchomiliśmy nabory w ramach następujących sieci:

 

Ośrodek w Oświęcimiu:

Sieci doradców metodycznych:

Ośrodek w Krakowie:

Sieci doradców metodycznych:

Ośrodek w Nowym Sączu:

 

Ośrodek w Tarnowie:

Sieci doradców metodycznych:

O kolejnych propozycjach wsparcia będziemy informować na bieżąco.

wróć do listy aktualności