14.09.2021

„Śladami Baczyńskiego…” – konkurs wiedzy, plastyczny oraz recytatorski

Wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobicach zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w konkursie w 100. rocznicę urodzin poety.

Konkurs realizowany jest w terminie od 6 września do 20 listopada br. Jego celem jest kształtowanie świadomości patriotycznej, obywatelskiej oraz poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To także okazja do rozwijania wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzania wyobraźni, poszerzania wiedzy oraz zaangażowania nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody setnej rocznicy urodzin poety.
Konkurs będzie rozwijał kreatywność uczniów – kształtował umiejętności wykorzystania motywów biograficznych i literackich, przekładając je na interpretację plastyczną. Konkurs ponadto daje możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli i uczniów z różnych szkół w regionie. Po zakończeniu konkursu laureaci wezmą udział w uroczystej gali wręczenia nagród i otwarciu wystawy nagrodzonych prac.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz obejrzenia prezentacji przedsięwzięcia, zawierającej w szczególności regulaminy i karty zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 674 30 90 oraz drogą mailową: organizator.konkurs@gmail.com

wróć do listy aktualności