16.03.2020

Sztuka łączenia czyli edukacja w szkole i muzeum

Niestandardowe spojrzenie na historię, kulturę i tradycję to cel projektu realizowanego we współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Projekt „Sztuka łączenia. Edukacja w szkole i w muzeum” skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w swojej pracy zainteresowani są edukacją formalną i nieformalną z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych, eksponatów i wystaw muzealnych. 4 marca odbyło się pierwsze spotkanie zatytułowane „Księstwo Oświęcimskie i Zatorskie w XVI wieku na przykładzie mapy St. Porębskiego z 1592 roku”, które dotyczyło – w części metodologicznej – wykorzystania kartografii w dydaktyce z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej. Druga część miała charakter spotkania z eksponatem; została zaprezentowana mapa St. Porębskiego ze zbiorów muzeum, a następnie pracowano z reprintem XVI-wiecznej mapy. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy pt. „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia” w kontekście lekcji muzealnej.

Łączenie edukacji szkolnej z muzealną to forma doskonalenia bardzo atrakcyjna dla nauczycieli; prezentuje innowacyjne rozwiązania metodologiczne i warsztatowe łatwe do wykorzystania w pracy z uczniem.

Kolejne spotkanie będzie poświęcone medycynie i zielarstwu oraz starodrukom w oparciu o XVI-wieczny zielnik znajdujący się w zbiorach muzeum. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

wróć do listy aktualności