28.03.2019

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ

REKRUTACJA  NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna rekrutację do udziału w szkoleniach dla nauczycieli CWUZ, organizowanych w ramach projektu Małopolskie Talenty.

W pierwszym etapie rekrutacji Beneficjenci projektów konkursowych  przesyłają formularze skierowania  kadry pedagogicznej do przeszkolenia, uwzględniające kadrę podstawową do prowadzenia zajęć  oraz kadrę rezerwową, zgodnie z zapisami  Załącznika nr  13 do Regulaminu konkursu cz. IV. Kadra CWUZ. ( do 4 kwietnia 2019 r. )

W pierwszej kolejności zostaną przeszkoleni nauczyciele kadry podstawowej, którzy będą prowadzić zajęcia w CWUZ od roku szkolnego 2019/2020. Osoby te są zobowiązane do wypełnienia indywidualnego Formularza zgłoszenia na warsztaty, w terminie do 8 kwietnia 2019r. Pozostałych  nauczycieli prosimy o dokonanie zgłoszeń między  10 a 15 maja br.

 

Szkolenia dla nauczycieli kompetencji przedmiotowych, przygotowywanych do pracy na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dwóch turach, zgodnie z załączonymi harmonogramami w Krakowie i w Nowym Sączu. Informacje o zakwalifikowaniu do grup wraz z podaniem szczegółowego miejsca szkolenia zostaną przesłane do beneficjentów i nauczycieli drogą mailową w terminie do 30 kwietnia br.

 

Szkolenia dla nauczycieli kompetencji ponadprzedmiotowych, przygotowywanych do pracy na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dwóch turach,  co do zasady w Krakowie i w Nowym Sączu (warunkiem uruchomienia grupy  w Nowym Sączu jest zebranie min. 20 osobowej grupy nauczycieli). Istnieje możliwość realizacji zajęć w terenie, dla nauczycieli danej gminy/danych gmin,  w przypadku zebrania grupy min. 20 osobowej. Beneficjentów zgłaszających min. 20 nauczycieli kompetencji ponadprzedmiotowych prosimy o przedstawienie  w treści e-maila prośby o zastosowanie takiego rozwiązania. Terminarz szkoleń dla nauczycieli kompetencji ponadprzedmiotowych, realizowanych w terenie, będzie ustalany z Beneficjentami. Terminarz szkoleń realizowanych w Krakowie i Nowym Sączu powstanie po zebraniu wszystkich zgłoszeń i ustaleniu liczby grup w terenie oraz liczby grup w wymienionych miejscowościach. Informacje o zakwalifikowaniu do grup wraz z podaniem ustalonego miejsca szkolenia zostaną przesłane do beneficjentów i nauczycieli drogą mailową w terminie do 10 maja br.

Szkolenia dla nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022 odbędą się w okresie od września do grudnia 2019 r.

Dostosowany harmonogram warsztatów CWUZ kompetencje przedmiotowe

Kontakt w sprawie szkoleń:

  1. Pani Anna Podbielska – szkolenia dla nauczycieli kompetencji przedmiotowych, telefon: 18 443 80 01, w. 15, email: podbielska@mcdn.edu.pl
  2. Panią Irena Małecka – szkolenia dla nauczycieli kompetencji ponadprzedmiotowych telefon: 18 443 80 01, w. 15, email: malecka@mcdn.edu.pl
wróć do listy aktualności