08.05.2019

Zdynamizowanie pracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym tarnowskiego oddziału ośrodka, zapowiedziano podczas konferencji prasowej w Tarnowie z udziałem Anny Pieczarki z zarządu województwa małopolskiego. Ma powstać nowa oferta w zakresie doradztwa i szkoleń nauczycieli.

Tematem konferencji w tarnowskim oddziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli było „Skuteczne wsparcie doskonalenia nauczycieli jako istotny warunek rozwoju całej Małopolski”. Oprócz Anny Pieczarki uczestniczyli w niej również Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN i Ewa Sojat, wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

Tarnowski ośrodek to miejsce trochę zapomniane. Chcemy to zmienić, chcemy, by tu tętniło życie. Zależy nam, by tutaj nauczyciele mogli uzyskiwać fachową i kompleksową pomoc. Dobry i dobrze przygotowany do pracy nauczyciel to przecież wartość bezcenna

– mówiła Anna Pieczarka.

Dyrektor Łukasz Cieślik przekonywał, że stara się stworzyć nowy wizerunek MCDN. Przygotowywana jest nowa oferta w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli. – Musi być ścisły związek systemu edukacji z rynkiem pracy, ale też zdawać sobie trzeba z tego sprawę, że dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych będą w większości pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Dlatego kształcić trzeba z myślą o tym, aby absolwenci szkół byli przygotowani wszechstronnie, byli elastyczni i gotowi do poodejmowania nowych wyzwań – stwierdził.

Przedstawiona została nowa wicedyrektor ds. tarnowskiego Ośrodka – Ewa Sojat, która jest doświadczonym pedagogiem, ale także menadżerem. – Mam sporo energii i pomysłów, aby zdynamizować działalność tarnowskiej placówki. Będę działała w tym kierunku, aby była bardziej rozpoznawalna w środowisku i mocniej kojarzona z samorządem województwa małopolskiego – zapewniała. – Planuję powołanie akademii kreatywności, która uczyłaby umiejętności porozumiewania się – budowania dobrych relacji i prowadzenia mediacji. Właśnie z myślą o przyszłości chcę przedstawić ofertę szkoleń dla nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Kursy dla dyrektorów w zakresie zarządzania chciałabym rozszerzyć o wiedzę w zakresie kompetencji jako pracodawcy.

Pani dyrektor Ewa Sojat powiedziała ponadto, że oczekuje podpowiedzi oraz sugestii zarówno od organów prowadzących jak i nauczycieli jakimi rodzajami kursów i szkoleń byliby zainteresowani.

Źródło: https://www.malopolska.pl

Autor: Biuro Prasowe UMWM

wróć do listy aktualności