Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 21.09.2021
godzina 14.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: kadra kierownicza szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online

Funkcjonowanie w szkolnej przestrzeni online – offline – oferta specjalna

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2021
w godz. 16.00- 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium online; oferta specjalna

Empatia wzmacnia dzieci

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F81. „Ocenianie pod lupą” – techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
godz. 15:00 – 17:15
warsztaty online na platformie MS Teams
Warsztaty online

„Aktywność po wakacjach” – wychowanie fizyczne w nowym roku szkolnym. Jak oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
godz.15.00- 18.15.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wsparcie ucznia z orzeczeniem. Przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
w godz. 16.00-18:30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium online; oferta specjalna

Jak opracować program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
godz. 15.00 – 17.00
Forma realizowana zdalnie w ramach doradztwa metodycznego
Warsztaty online

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – II edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
Godz. 15.00 -16.30
Spotkanie organizacyjne
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
Godz. 16:00
Termin realizacji: 22.09.2021 – 31.05.2022
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2021
godz. 14.30 - 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? II grupa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2021
godz. 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Różnorodne formy realizacji treści programowych z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2021
Termin realizacji: 28.09.2021 – 31.05.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 oraz platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Klub Twórczego Dyrektora”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Notatki wizualne – jak je tworzyć i wykorzystywać na lekcjach w pracy z dziećmi ze SPE

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz. od 16:00 do 17:30
Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Warsztaty online

Komunikat zwrotny wyrażony językiem kompetencji jako pomoc w uczeniu się języka niemieckiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
Godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Tarnów, ul. Nowy Świat 30 w formie stacjonarnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty

Systemy motywowania uczniów w klasach młodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
w godz. 14.30- 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej uczniów i nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz. 15.00 – 17.00
Warsztaty online; oferta specjalna

Szkolna turystyka kwalifikowana w ramach zajęć wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – spotkanie organizacyjne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
Termin: od 29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. w godz. od 14.00 do 16.15
18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 60 zł
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum trzech wybranych modułach.
Każde spotkanie trwa trzy godziny.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty online

F4. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – pierwsze kroki dyrektora

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
Godz. 15:00 – 16:30
Warsztaty online na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 513 042 389
Warsztaty online

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2021
godzina 15.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online; oferta specjalna

Podstawy interwencji telefonicznej wobec dzieci i młodzieży

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2021
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja online

Nie muszę, ale chcę uczyć się matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.10.2021
Godz. 9:00-15:30
Termin kolejnego spotkania: 09.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F49. Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
04.10.2021
Termin realizacji: 04 i 05 października 2021 r. w godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja przez szachy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2021
Termin pierwszego spotkania : 4.10.2021r. godz.15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
godz.15:00 - 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F65. Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F69. Rola i zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
Termin realizacji: 05.-08.10.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F50. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 13.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F63. Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
Godz. 15:00 – 16:30
Termin realizacji: październik 2021 – maj 2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, warsztaty stacjonarne
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
Termin realizacji: I spotkanie 6.10.2021 godz. 15.00 - 19.00
II spotkanie 16 10. 2021, godz. 9.00-13.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Jestem uważny

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych – I spotkanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – język polski

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2021
godz. 14.00 - 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zdążyć z awansem – Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F44. Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F13. „Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 11.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2021
Godz. 15:00 - 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F17. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i nietolerancji w życiu szkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – wychowanie fizyczne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2021
Godz. 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Uwaga! nastąpiła zmiana terminu rozpoczęcia zajęć w ramach kursu. Planowane rozpoczęcie nastąpi w dniu 9.10.2021
Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.10.2021
godz. 11:00 – 12:30
Miejsce realizacji: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.
Seminarium

„Ojciec Michał Boym SJ – polski Marco Polo”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 20.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F64. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2021
godzina 16.00 - 19.15
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online

Dzieci potrzebują ruchu – jak uchwycić żywioł? Praca wychowawcza z dziećmi młodszymi

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 18.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F77. Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – edukacja wczesnoszkolna

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – przedmioty zawodowe

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online

Tutoring szkolny – wspieranie uczniów w osiąganiu ich sukcesu życiowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2021
Rozpoczęcie konferencji 19.10.2021 r.
godz. od 13:00 do 15:05
Miejsce: konferencja będzie realizowana hybrydowo – transmisja zostanie przeprowadzona ze specjalnie przygotowanego studia znajdującego się w MCDN Ośrodku w Nowym Sączu; uczestnicy będą brać udział zdalnie – po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams
Konferencja prowadzona hybrydowo

Dziś w szkole, jutro w pracy – czyli o wspólnej przyszłości szkoły i pracodawcy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2021
w godz.: 17:00-18:30
Cykl czterech warsztatów online po 2 godziny
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online

F11. Eksperymentowanie na ekranie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2021
godz. 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak efektywnie przygotować lekcję geometrii do przeprowadzenia w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 26.10.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F37. „Geograficzna wędka” – ku poszukującemu uczeniu się

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2021
godz. 15.00 – 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Aktywność fizyczna młodzieży po okresie zdalnej nauki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Termin realizacji sieci: 21.10.2021 r. – 31 maja 2022r.
I zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F.40 „Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Termin realizacji sieci: 21.10.2021 r. – 31 maja 2022r.
I zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium

F3. Zgoda buduje! Zarządzanie konfliktem w zespole pracowników

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F55. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym w aplikacji FastStone Capture

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F61. Koloroterapia z paletą barw

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Termin realizacji sieci: 25.10.2021 r. – 31 maja 2022r.
I zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
I spotkanie: 27.10.2021r. godz. 15.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania: 03.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F14. ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 16:00 do 18:15
Zajęcia odbędą się w formie z użyciem Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ – poziom B2+/C1

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F60. Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F1. Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F82. Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F27. „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.11.2021
Termin realizacji: 02.-05.11.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.11.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Warsztaty; oferta specjalna

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
Godz. 14:30-17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F36. Doświadczenia formą przekazywania treści na lekcjach fizyki w klasach VII‑VIII

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F20. Budowanie relacji społecznych w klasie po okresie nauki zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 16.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 22.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 23.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F21. Zaburzone zachowania uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F16. Pozytywnie o emocjach

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F23. Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.11.2021
Godz. 15:00-18:00
Termin kolejnego spotkania: 25.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F46. Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F41. „Mój przyjaciel prąd”. Konkurs ciekawym pomysłem na lekcję powtórzeniową z techniki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 25.11.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F5. Laboratorium przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F42. Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Termin realizacji: 07.-10.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30