Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 26.09.2019
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty oferta specjalna

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

73. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4- letnich liceów ogólnokształcących i 5- letnich techników

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2019
godz. 15:00
Warsztaty oferta specjalna

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych z geografii

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2019
godz. 15.00 – 18.15
Seminarium

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 9.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

62. Jak uczyć języka angielskiego w klasach I- III

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 23.10.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2019
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty

Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

80. Moje laboratorium

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2019
godz. 9:00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.10.2019 r. godz. 15:00
warsztaty

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej – cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

63. Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2019
godz. 9.00
Termin kolejnego spotkania 16.11.2019 r. godz. 9.00
Warsztaty

83. Pierwsze kroki z językiem C++

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

68. Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

84. Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.11.2019
godz. 14:30
Termin kolejnego spotkania: 27.11.2019 r. godz. 14:30
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

72. Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej