Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 19.03.2019
I spotkanie 19.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 21.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 1.04.2019
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2019
godz. 15.00 – 19.00
II spotkanie 27.03.2019r.
Kurs doskonalący

Kurs na kierownika wycieczek szkolnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.03.2019
I spotkanie 26.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 28.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 8.04.2019
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.04.2019
I spotkanie 1.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 3.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.04.2019
godz. 14:30
II spotkanie w dniu 9.04.2019r.
warsztaty

32. Mieć czas na wszystko. Trening osobistej efektywności nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2019
I spotkanie 8.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 11.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2019
godz. 9:00
warsztaty

37. Tańce żydowskie i izraelskie

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej