Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 06.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.12.2021
Godz. od 15:00 do 16:30
Zajęcia odbywać się będą w formie On-Line na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

„Boże Narodzenie na katechezie”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Termin realizacji: 07.-10.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Warsztaty online

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. od 15:00 do 16:30
Zajęcia odbywać się będą w formie On-Line na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

„Boże Narodzenie na katechezie”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 14:00-17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F20. Budowanie relacji społecznych w klasie po okresie nauki zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

„Mało znane a lubiane” – bezkontaktowe gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F68. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 14.30 – 17.30
Szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Organizacja pracy zespołów nauczycielskich w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na WdŻ! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli WdŻ szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel WdŻ w dialogu z rodzicami

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. od 13:00 do 15:00
Miejsce: konferencja będzie realizowana hybrydowo – transmisja zostanie przeprowadzona ze specjalnie przygotowanego studia znajdującego się w MCDN Ośrodku w Nowym Sączu; uczestnicy będą brać udział zdalnie – po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams
Konferencja w formie hybrydowej

Pozwólmy uczniom zdziwić się światem. Zasoby kulturowe w edukacji

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. od 16:00 do 18:15
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2021
godz. 14 .00 – 17.45
Termin drugiego spotkania 10.12.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2021
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2021
godz. 15.00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Termin realizacji sieci: 4.11.2021 r. – 31 maja 2022r.
I zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F82. Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2021
Godz. 9:00-15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F56. Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
godziny: 16.30 – 18.00
Zajęcia odbędą się w formie online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich – II spotkanie – Prawo oświatowe a działalność samorządów uczniowskich

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
godz. 16.00 – 18.15
Grupa V
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online; oferta specjalna

Jak wychowywać do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz. 14.00 – 17.45
Termin kolejnego spotkania: 15.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs nadający uprawnienia

Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F5. Laboratorium przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz. 15.00–18.00
Szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Dlaczego w nas tyle agresji?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. od 15.00 do 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Kształtowanie postaw prozdrowotnych na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
Godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty

TIK – jak mądrze wykorzystywać na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. od 16:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Historia opowiedziana obrazem – czyli lekcja języka niemieckiego zorientowana na kompetencje

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
Termin realizacji: 15.12.2021 – 31.05.2022      
Pierwsze spotkanie odbędzie się stacjonarnie w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 15.00.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek  w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Nauczyciel wspomagający – niezbędne wsparcie w rozwoju dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. 10.00 – 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Odpowiedzialność karna nauczyciela w świetle przepisów prawa karnego oraz Karty Nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F18. Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. 15:00 – 18:15
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja online

„Królowa Sportu” na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
16.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie online – platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online; oferta specjalna

Świetlica szkolna jako miejsce nauki i zabawy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2021
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Metody usprawniania percepcyjno-motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2021
godz. 14.30 – 17.30
Szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Uczniowie z różnych kultur w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Jak pozyskać fundusze ministerialne i realizować ogólnopolskie programy z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.12.2021
godz. 15.00 - 16.30
Szkolenie online na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
kursie nadającym uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.12.2021
godz. 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

F60. Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2022
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2022
Godz. 9:00-15:30
Termin kolejnego spotkania: 24.01.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F49. Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 18.01.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.02.2022
godz. 14.00 – 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2022
I spotkanie: 4.02.2022r., godziny 15.00- 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.02.2022
Godz. 9:00 - 14:00
Termin kolejnego spotkania: 12.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F47. Uczymy się programować w języku Python

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 15.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F43. Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F66. „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2022
godz. 10.00 – 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 24.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2022
godz. 14.00 – 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F45. Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F25. Chronologiczne łamigłówki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F62. W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 28.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F67. Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F58. Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.03.2022
godz. 13.30 - 15.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Konferencja odbędzie się w formie online z użyciem aplikacji Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja online

Być bliżej ucznia – poradnictwo zawodowe i kreatywne metody poszukiwania pracy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 10.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F31. Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F73. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F7. Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F83. Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F26. Kształtowanie kompetencji narracyjnych na etapie szkoły podstawowej w edukacji historycznej i nie tylko

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 11.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F74. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 17.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2022
Godz. 9:00 - 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F57. Tworzenie i udostępnianie interaktywnych biuletynów, testów, ankiet, prezentacji z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Sway, Forms i OneNote

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F19. NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 16.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F75. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F76. „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F80. Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.03.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 28.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F79. Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.04.2022
Godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F35. Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31