Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Szkolenia zespołów nauczycieli

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej

Sieci współpracy i samokształcenia

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2019
godz. 15:30 - 17:00
konferencja

Jak mądrze wychować szczęśliwe dziecko?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.03.2019
I spotkanie 19.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 21.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 1.04.2019
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.03.2019
godz. 15:00-18:45
warsztaty

„Inny – nie znaczy gorszy” uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera w klasie szkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2019
godz. 15:00 – 18:45
warsztaty

„Inny – nie znaczy gorszy” uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2019
godz. 15:00 -19:00
warsztaty

49. Język obcy na etapie edukacji wczesnoszkolnej – fundament sukcesu

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2019
godz. 15.00 – 19.00
II spotkanie 27.03.2019r.
Kurs doskonalący

Kurs na kierownika wycieczek szkolnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2019
I spotkanie 21.03.2019r., godz. 15:00
II spotkanie 26.03.2019r., godz. 15:00
warsztaty

75. I co dalej – ósma klaso?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2019
godz. 15:00
warsztaty

24. Dopalacze – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.03.2019
I spotkanie 26.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 28.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 8.04.2019
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2019
godz. 10.00 - 14.00
seminarium

Wolontariat – szkołą kształtowania cnót społecznych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.03.2019
godz. 14:30
warsztaty

45. Eksperymentuj z nami! Pomysły na eksperymenty na każdy dzień

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.04.2019
I spotkanie 1.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 3.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.04.2019
godz. 14.30
warsztaty

52. Zabawy sensoryczne dla najmłodszych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.04.2019
godz. 14:30
II spotkanie w dniu 9.04.2019r.
warsztaty

32. Mieć czas na wszystko. Trening osobistej efektywności nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.04.2019
godz. 15.00 – 19.00
seminarium

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.04.2019
godz. 9:00
warsztaty

46. Idziemy na wycieczkę – rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2019
I spotkanie 8.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 11.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.05.2019
I spotkanie 7.05.2019r.,
kolejne spotkania: 08.05.2019r., 11.05.2019r., 14.05.2019r., 15.05.2019r., 18.05.2019r
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2019
godz. 9:00
warsztaty

37. Tańce żydowskie i izraelskie

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej