Najbliższe wydarzenia edukacyjne

12.03.2020
UWAGA!
Informacja

ZMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ OD 12 MARCA DO 13 KWIETNIA 2020

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

„Wychowanie fizyczne z pomysłem”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Zgłoszenie będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
Komunikacja w trybie zdalnym.
Sieć współpracy i samokształcenia; oferta specjalna

Zawodowcy na starcie do edukacji on-line

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

„Jak uczyć zdalnie języka obcego?”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – jak nauczać zdalnie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

„Jak uczyć zdalnie historii?”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Zgłoszenie będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

Ruszmy z posad geografię w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciel wspomagający – niezbędne wsparcie w rozwoju dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli istnieje ponowna możliwość zapisu do sieci
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

Bank pomysłów na WF online

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

komunikacja w trybie zdalnym.
Sieć współpracy i samokształcenia

Jak nauczać zdalnie matematyki?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
26.03.2020
Nabór zamknięty! Zapraszamy na kolejną edycję!

Komunikacja w trybie zdalnym
sieci współpracy i samokształcenia; oferta specjalna

Jak radzić sobie z opracowywaniem propozycji zajęć on-line w przedszkolu?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
02.04.2020
Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia
Komunikacja w trybie zdalnym
Sieć współpracy i samokształcenia

Dydaktyka katechezy w czasach zdalnego kształcenia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 15:00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 15:00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

75. Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 10.00 - 14.00 szkolenie online
Warsztaty; szkolenie online

Praca nauczyciela wspomagającego w edukacji online – rewalidacja, terapia i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2020
godz. 10.00 - 14.00 szkolenie online
Warsztaty; szkolenie online

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.04.2020
godz. 14:30
Warsztaty

51. Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego o prawie oświatowym powinien wiedzieć?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Emisja i higiena głosu

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Uczeń jako badacz i odkrywca. Eksperymenty na lekcjach matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 28.04.2020 r. godz. 14.30
Warsztaty

50. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
17.04.2020
godz. 14.30
Termin rozpoczęcia może ulec zmianie
Kurs nadający uprawnienia

KU-1. Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.04.2020
Uwaga nowy termin szkolenia:
21.04.2020 r. godz. 14:30
seminarium

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja poprzez gry

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2020
godz. 14:30
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.04.2020
godz. 12.00 - 15.00
Seminarium; oferta specjalna

Rada pedagogiczna – protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.05.2020
godz. 16.00 - 19.00
Termin kolejnego spotkania 14.05.2020 r. godz. 16.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja przez szachy w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty; oferta specjalna

Metoda Montessori – aktywna pomoc w rozwoju dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2020
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania 19.05.2020 r. godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty; oferta specjalna

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2020
godz. 15.00 – 18.15
Warsztaty; oferta specjalna

Grywalizacja w edukacji

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Monitoring wizyjny w placówce oświatowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2020
godz. 10.00 - 14.00
Warsztaty; oferta specjalna

Dwa lata RODO – praktyczny audyt wdrożenia systemu w placówce oświatowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej

Szkolenia zespołów nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Konsultacje dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej