Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.05.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką spotkania
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Gdy język jest barierą…- dobre praktyki w zakresie wsparcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2022
w godz. 13:00 - 16:00
Konferencja odbędzie się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Konferencja online

Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2022
godz. 16.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

„Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2022
godz. 16:00 – 17:00
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Webinarium

Gry i grywalizacja w edukacji. Możliwości na dziś, szanse na przyszłość

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.05.2022
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Rola doświadczenia w kształtowaniu pojęć matematycznych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2022
w godz. 15.30 – 18.45
zajęcia odbędą się one online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online

Planowanie lekcji opartej na strategii wyprzedzającej i problem – based learning (PBL) z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2022
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
kursie nadającym uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2022
godz. 15.00 – 18.00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych z użyciem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2022
godz. 15.30 – 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – platforma MS Teams
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online; oferta specjalna

Gry i zabawy międzykulturowe – edycja III

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
Godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Bum, bum rurki – nauka przez zabawę kolorem i dźwiękiem

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
godzina 16.00 - 17.30
Szkolenie realizowane w ramach II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Inspiracje na ścieżce międzyprzedmiotowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Matura 2023 – zadania egzaminacyjne z języka obcego – poziom podstawowy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
godz. 15.00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Jak roboty pomagają w nauczaniu STEAM-owym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
godz. 15.00 – 18:15
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Wykorzystanie strategii problemowej PBL w nauczaniu interdyscyplinarnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
Termin realizacji: 25 i 26.05.2022 r. godz. 15.00 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs nadający uprawnienia

Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Metoda odwróconej klasy – ciekawy sposób na lekcję wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2022
w godz. od 15.00 do 18.45
Konferencja odbywać się zdalnie online
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, ponadpodstawowych województwa małopolskiego objęci doradztwem metodycznym oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja online

Polonistyczny przekładaniec na bis – konferencja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.05.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Teren miejscem aktywności ruchowej ucznia – edycja I

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.05.2022
godz. 16.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Podstawy obsługi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.05.2022
godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
Warsztaty online; oferta specjalna

Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy gr. II

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.06.2022
godz. 15:00 do 16:30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.06.2022
godz. 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego – ależ to proste!

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.06.2022
w godz. 15:00- 17:15
Realizacja online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Seminarium online; oferta specjalna

Metoda YES-PL jako skuteczne narzędzie nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.06.2022
terminy zajęć: 2.06 i 6.06. 2021 r. w godz. 15.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs; oferta specjalna

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.06.2022
6 i 14 czerwca 2022 r. w godz. 15.00 – 19.00
Miejsce realizacji: Warsztaty odbędą się w trybie stacjonarnym w tarnowskim Ośrodku MCDN (ul. Nowy Świat 30)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku prosty montaż materiału wideo w oparciu o darmowe aplikacje online i offline

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.06.2022
Godz. 15:00 - 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Co nauczyciel kontraktowy o prawie wiedzieć powinien – krótki instruktaż przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.06.2022
godz. 12.00- 13.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

12 Sposobów na wykorzystanie druku 3D w Twojej szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.06.2022
w godz. 9.30 – 15.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

XXI Piknik Geograficzny „Szlakami Jana Szczepanika”

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.06.2022
w godz. 15:00- 16:30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

MATURA 2023 Z MATEMATYKI – poziom podstawowy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.06.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 – warsztaty stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2022
Godz. 15:00-18:15
Termin kolejnego spotkania: 15.06.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2022
godz. 16.00 – 18.15
Grupa VII
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2022
godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie,
Zajęcia odbędą się w formie online w oparciu Platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Seminarium online; oferta specjalna

Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach – edycja IV

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2022
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Jak przygotować ocenę opisową uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2022
godz. 15:00 do 16:30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Projekty edukacyjne STEAM na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.06.2022
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.06.2022
w godz. 17.00-19.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej online
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium online

Przegląd Dobrych Praktyk na podsumowanie Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.09.2022
Godz. 9.00 - 15.30
Realizacja zajęć planowana jest w kolejne soboty
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31