Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 10.05.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online; oferta specjalna

Ocenianie w nauczaniu zdalnym na lekcjach matematyki

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.05.2021
Godz. 17.00 – 19.15
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online

Organizacja pracy nauczyciela na lekcjach wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.05.2021
godz. od 15.00 do 17.00
Warsztaty w formie online z użyciem platformy Teams
Warsztaty online

Aktywność fizyczna a zdalne nauczanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.05.2021
w godz: 16.30 – 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Jak i jakie? – narzędzia TIK na lekcjach muzyki spotkanie 3

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.05.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów szkół, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i oraz inni zainteresowani
Seminarium online; oferta specjalna

„Zasada 1%”, czyli jak osiągać sukcesy dzięki drobnym zmianom

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.05.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszają na bezpłatną konferencję realizowaną poprzez aplikację Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych oraz inni zainteresowani kształceniem matematycznym
Konferencja online

Tendencje czy intencje? Kształcenie matematyczne w Polsce – perspektywa ostatnich 30 lat

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Warsztaty online

„Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia” ( łac.) „Gdzie ty Gajuszu, tam ja Gaja”- o przysiędze małżeńskiej, istocie ślubu oraz wierności. Rozmowy z młodzieżą na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
godz. 15:00 19:00
Termin kolejnego spotkania: 19.05.2021r.
Uwaga! nastąpiła zmiana poprzedniego terminu ze względu na obostrzenia COVID -19
Warsztaty

51. Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
w godz. 16:00-17:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Warsztaty online; oferta specjalna

Być aktorem prosta sprawa, czyli o prostych sposobach na zabawę w teatr

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
godz. 13:00 – 16:00
Konferencja online na platformie MS Teams
Konferencja online

SPEED-BALL – Sport XXI wieku, alternatywą dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
Godz. 15.00 -17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie
Warsztaty

Wyjątkowy uczeń – sposoby wspierania uczniów ze SPE

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Warsztaty online; oferta specjalna

Być aktorem prosta sprawa, czyli o prostych sposobach na zabawę w teatr

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.05.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2021
w godz. 15.00 – 17.30
Zajęcia odbywać będzie się zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczycieli matematyki klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
Warsztaty online; oferta specjalna

Ciekawe zadania, dzięki którym uczniowie mogą się rozwijać

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać będzie się zdalnie przez platformę MS Teams.
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – język polski

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2021
godz. 17.00 – 18.30
Konferencja odbywać się będą zdalnie online.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Konferencja online

Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz!

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.05.2021
godz.15.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Szkolenie on-line w oparciu o aplikację MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2021
godz. 15.00 – 19.00.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie on-line w oparciu o aplikację MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak przygotować się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będzie się zdalnie przez platformę MS Teams.
Warsztaty online; oferta specjalna

Wyzwania dla nauczycieli w szkole po powrocie z edukacji zdalnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać będzie się zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – matematyka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.05.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie w formie online
Warsztaty online; oferta specjalna

Wprowadzenie do nowych metod i technik – storytelling i rysunek narracyjny

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać będzie się zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii wszystkich typów szkół
Warsztaty online; oferta specjalna

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – biologia, chemia, fizyka, geografia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2021
godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Seminarium online

Pierwsza pomoc w Wytycznych 2021 Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2021
od 13.00 do 15.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Nadzór nad klasyfikacją roczną i końcową w sytuacji nauki zdalnej – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Wracamy do szkoły – o czym warto pamiętać, aby powrót do szkoły był jak najbardziej łagodny (dla ucznia i nauczyciela) – praktyczny poradnik

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
godz. 15.00 – 16.30
I edycja
On-Line Platforma Teams
Warsztaty online

Multimedialna katecheza – filmowe i muzyczne inspiracje. I edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
godz. 15:00 – 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, warsztaty online na platformie MS Teams

Warsztaty online;

„Mało znane a lubiane” – bezkontaktowe gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
19.05.21 i 20.05.21 w godz. 12.00 -14.15
Realizowane przez: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams,
Warsztaty online; oferta specjalna

Ewaluacja pracy szkoły w zakresie wychowania do wartości

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
w godz. 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Asertywność w praktyce szkolnej, czyli jak zadbać o siebie i swoje potrzeby

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
godz. od 16:00 do 18:15
Zajęcia odbywać się będą na platformie MSTeams
Warsztaty online

Zanurzeni w autentyczności, czyli o tym, jak rozwijać Leseverstehen i uczyć gramatyki metodą indukcyjną na bazie materiałów autentycznych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
w godz. 15.00 – 18.00
Konferencja odbywać się będą zdalnie online.
Konferencja online

Innowacyjny nauczyciel dla kreatywnego ucznia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
Rozpoczęcie konferencji 19.05.2021 godz. 11.30-13.00
Konferencja będzie realizowana hybrydowo – transmisja zostanie przeprowadzona ze specjalnie przygotowanego studia znajdującego się w MCDN Ośrodku w Nowym Sączu; uczestnicy będą brać udział zdalnie – po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams
Konferencja online

Dobra kulturowe w dobie pandemii. Twórczość literacka uczniów o mniejszościach narodowych i etnicznych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2021
godz.15.00- 18.00
Realizowane przez: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Uczeń z afazją w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
w godz. 15.00 – 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30,
Szkolenie on-line w oparciu o aplikację MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
w godz. 9.30 – 16.00
Konferencja odbywać się będą zdalnie online.
Adresaci: wszyscy zainteresowani
Konferencja online

Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Ocenianie i klasyfikowanie w nauczaniu zdalnym – praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online; oferta specjalna

Uczeń w kryzysie psychicznym – charakterystyczne zachowania ucznia oraz możliwości pomocy ze strony szkoły

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.05.2021
godz. 15.00 – 17.15
Szkolenie online z użyciem aplikacji Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Świat w zasięgu ręki – wirtualny spacer na lekcjach geografii

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie prowadzone w formie online
Warsztaty online; oferta specjalna

Aktywne słuchanie w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka/ ucznia

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
godz. 15.00-17.15
Szkolenie online z użyciem platformy Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
24.05 i 27.05. 2021 r. godz. 14 – 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Kurs; oferta specjalna

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
godz. 15.00 – 19.30
Miejsce realizacji: Warsztaty odbędą się w trybie stacjonarnym w tarnowskim Ośrodku MCDN (ul. Nowy Świat 30)
Warsztaty; oferta specjalna

e-Lekcja na Kolbie! Podstawy projektowania lekcji na platformie Epodreczniki.pl w oparciu o cykl Kolba

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
Godz. 17.00 – 19.15
II Edycja
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online

Organizacja pracy nauczyciela na lekcjach wychowania fizycznego – II edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Seminarium online; oferta specjalna

Ocenianie zachowania uczniów w czasie nauki zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.05.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Stanę się drzewem. Eko-zabawy

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2021
godz. 10.00 – 14.30
Miejsce konferencji: Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz online,
ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Konferencja online; oferta specjalna

Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2021
godz. 16.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Konferencja online

Równowaga psychofizyczna nauczyciela w koronakryzysie, czyli jak zadbać o siebie aby móc pomagać innym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2021
w godz. 12.00 – 17.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Realizacja Kontroli Zarządczej w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.05.2021
godz. 15.00 – 16.30
II edycja
On-Line Platforma Teams
Warsztaty online

Multimedialna katecheza – filmowe i muzyczne inspiracje. II edycja

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.05.2021
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w MCDN ośrodek w Krakowie
godz. od 15.30 do 18.45
Warsztaty

Pierwsza pomoc w praktyce

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.05.2021
Termin realizacji: 26.05. i 31.05.2021 r. godz. 14.00 – 17.45
Kurs nadający uprawnienia

Kurs na kierownika wypoczynku

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.05.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online; oferta specjalna

Krótki quiz – niedoceniany sprzymierzeniec na lekcji języka obcego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.05.2021
godz.15.00- 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Uwaga! Zmiana terminu szkolenia na 24.05.2021
Warsztaty online; oferta specjalna

Wspomagające sposoby komunikacji. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.05.2021
godz. 15:00 – 18:30
Konferencja będzie prowadzona online na platformie MS Teams
Konferencja online

Pora na zdrowie, czyli zrównoważona dieta i aktywność fizyczna w codzienności dziecka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.05.2021
od 13.00 do 15.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Seminarium online

Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora. Przepisy, procedury, dokumentacja – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.05.2021
godz. od 15.00 do 17.00
IV spotkanie - podsumowujące w Sieci
warsztaty w trybie online
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych – IV spotkanie

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.05.2021
godz.15.00- 18.00
Realizowane przez: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Metody usprawniania percepcyjno-motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.05.2021
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.06.2021
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty; oferta specjalna

Zadania opiekuna stażu na koniec stażu nauczyciela

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.06.2021
godz. 15.00 - 18.00
Szkolenie w formie online z użyciem aplikacji Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Czy kreatywności można się nauczyć? – oczywiście, że TAK

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2021
08 i 10. czerwca 2021 r. w godz. 16.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja przez szachy w szkole

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.06.2021
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie realizowane online z użyciem platformy Teams
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii? – pomysły na zajęcia odbudowujące relacje

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31