05.05.2021

Tutoring szkolny jako produkt polski – geneza, charakterystyka, dobre praktyki

Na ile tutoring ma zastosowanie w danej szkole? Jaka jest gotowość kadry placówki do wprowadzenia takiej innowacji? – o tym na seminarium online 18 maja.

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium online Tutoring szkolny jako produkt polski – geneza, charakterystyka, dobre praktyki”. Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z założeniami, które pozwolą na określenie roli tutora w szkole. Tutor – indywidualny opiekun ucznia poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego w realizacji zakładanych celów ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron. Relacja tutorska – dzięki wykorzystaniu określonych narzędzi, ale także odpowiedniemu szkoleniu – staje się bazą rozwoju tak dla ucznia, który ma kontakt z „mądrym dorosłym” jak i nauczyciela, dla którego może stanowić ochronę przed wypaleniem zawodowym. Tutoring pozwala na wzmocnienie relacji nauczyciel – uczeń, co jest szczególnie istotne w dobie edukacji zdalnej.

Seminarium wprowadzi w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem (definicje, genezę, skuteczność), będzie również okazją do rozmowy i uzyskania przez uczestników odpowiedzi na najbardziej istotne pytania. Spotkanie pozwali również zweryfikować, na ile tutoring szkolny ma zastosowanie w danej placówce, na ile jest to dobry moment na jego wdrożenie.

Seminarium poprowadzą trenerzy Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu. Warto dodać, że w latach 2016-2018 instytut był realizatorem ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, wprowadzającego tutoring szkolny w 76 placówkach w Polsce.

wróć do listy aktualności