22.05.2020

W odpowiedzi na wyzwania awansu zawodowego

Osoby pełniące funkcję opiekuna stażu mają przed sobą podwójne wyzwanie. Oprócz tego, że sami muszą się uporać z pracą na odległość to wypełniają jeszcze swoją mentorską rolę wobec nauczyciela realizującego staż.

Obecnie nauczycielskie staże dobiegają końca. Największym wyzwaniem dla opiekunów jest więc wspieranie nauczycieli w pisaniu sprawozdania oraz przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W ramach realizowanych przez nas sieci współpracy i samokształcenia opiekunowie stażu znaleźli miejsce, gdzie dzielą się wiedzą i doświadczeniem w tym trudnym okresie. Od momentu zawieszenia zajęć w szkołach praca sieci przeniosła się na naszą platformę edukacyjną Moodle.

Dotąd najwięcej czasu uczestnicy poświęcili na zagadnienie obserwowania zajęć i ich omawiania z nauczycielem. Chętnie dzielili się przykładowymi arkuszami obserwacji lekcji, z których korzystają na co dzień i zamieszczali je na platformie. Dyskutowali też dużo o sposobach udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi.

Oprócz sieci w ramach wsparcia dla nauczycieli uruchomiliśmy seminaria i warsztaty w formie e-learningowej. Zapraszamy do zapisów w Systemie Rezerwacji Szkoleń:

wróć do listy aktualności