22.10.2021

W roku kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aktualność myśli społeczno-edukacyjnej błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego to temat konferencji hybrydowej organizowanej 8 listopada dla nauczycieli z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Ideą konferencji jest włączenie się w obchody roku bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzez przybliżenie poglądów społecznych i wychowawczych oraz uniwersalnych aspektów jego nauki. Program konferencji wpisuje się także w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbarę Nowak oraz Jego Ekscelencję Biskupa Diecezjalnego dr. Andrzeja Jeża.

Szczegółowy program oraz formularz zapisu można znaleźć w ofercie Ośrodka w Tarnowie.

wróć do listy aktualności