13.10.2020

Wolność czy zniewolenie? Używanie czy nadużywanie? Twórcze doświadczanie czy niebezpieczne eksperymentowanie?

Dzieciństwo a szczególnie dorastanie to nieustanna chęć przekraczania granic. Co wolno a czego nie wolno? Spróbować… a może lepiej nie próbować? Gdzie znajduje się granica, której przekroczenie pociąga za sobą nieprzewidywalne i jakże bolesne konsekwencje, nie tylko dla dziecka czy nastolatka, ale całego sytemu rodzinnego i społeczeństwa?

Na te oraz wiele podobnych pytań próbują odpowiedzieć sobie niemal codziennie rodzice i nauczyciele, którym z pomocą spieszą specjaliści „działający w terenie”. Odpowiadając na istniejące potrzeby szkół i placówek, a tym samym udzielając wsparcia nauczycielom w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych – rozpoczynamy cykl szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także pedagogów i psychologów pracujących w szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych do udziału w wydarzeniach.

Pierwszym, z omawianego cyklu szkoleń, będzie seminarium prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień w PARPA Jarosława Bugaja. Seminarium w wersji online zatytułowane „Gdzie jest granica: używanie czy nadużywanie? Diagnozowanie uzależnienia od Internetu u dzieci młodzieży” planowane jest na 20 października w godz. 16:00-18:15. W trakcie spotkania poznamy psychologiczny mechanizm uzależnienia, profil osoby uzależnionej od Internetu oraz dokonamy analizy testów diagnozujących uzależnienie.

Kolejna propozycja to interaktywny wykład prowadzony przez asp. Macieja Szmidt – asystenta Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W trakcie szkolenia poznamy m.in. nowe substancje psychoaktywne oraz ich charakterystykę. Szkolenie ma charakter stacjonarny, połączone jest z pokazem środków, atrybutów, przedmiotów wykorzystywanych przez dzieci i młodzież do odurzania się. Planowany termin wykładu zatytułowanego Jak dzieci i młodzież eksperymentują z narkotykami – co nauczyciel wiedzieć powinien?” to 10 listopada w godz. 16:00-18:15 w placówce MCDN Ośrodek w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona!

wróć do listy aktualności