Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia
 
Zarządzanie w oświacie
 
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 
Wychowanie, profilaktyka i opieka
 
Edukacja historyczna, obywatelska i regionalna
 
Edukacja językowa i kulturalna
 
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
 
Edukacja artystyczna i techniczna
 
Edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne
 
Edukacja zdrowotna
 
Specjalne potrzeby edukacyjne
 
Rozwój osobisty nauczyciela i dyrektora
 
Sieci współpracy i samokształcenia
 
Konferencje
 
Każde dziecko jest zdolne
 
Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Małopolsce
 
Małopolskie Talenty
 
Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 
Akademia Kresy
 
Akademia Wawelska