07.06.2021

Współpraca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 7 czerwca dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podpisali porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego powstała z inicjatywy Powiatu Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego i miasta Oświęcim. Została objęta patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształci studentów na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. W ramach współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem w Oświęcimiu planowana jest m.in. wspólna organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń, prowadzących do rozwoju regionalnego systemu edukacji. Współpraca międzyinstytucjonalna będzie także pomocna przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia, uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

– Jestem przekonany, że współpraca MCDN, a w szczególności naszego ośrodka w Oświęcimiu z Małopolską Uczelnią Państwową przyniesie wiele ciekawych i ważnych działań na rzecz wsparcia nauczycieli. Współpraca ta, pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli w kontekście ich rozwoju zawodowego. – wskazał dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN.

Wśród głównych priorytetów współpracy główny nacisk zostanie położny na wspieranie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i pedagogów, w tym szczególnie z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Biorąc pod uwagę wspieranie dobrostanu nauczycieli i uczniów, przewidziane są również działania promujące edukację zdrowotną.

Jako mieszkanka Powiat Oświęcimski cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu, szczególnie istotnym dla naszych uczniów oraz kadry pedagogicznej. To dobra wiadomość, że oświęcimska Alma Mater podejmuje współpracę z innymi jednostkami i rozwija działalność edukacyjną na różnych płaszczyznach. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie pozwoli na szersze propagowanie wiedzy w naszym powiecie. – powiedziała Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Galeria

wróć do listy aktualności