10.05.2024

„Wyzwania edukacyjne – wciąż takie same” – konferencja

grafika promująca konferencję 17 maja 2024 r.

17 maja w krakowskim ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się konferencja, której tematem będą wyzwania edukacyjne, jakie stoją przed szkołami.

Biorąc pod uwagę ustawiczne zmiany zachodzące w otoczeniu szkoły, tytuł konferencji może wydać się zaskakujący. Organizatorzy – odwołując się do dwóch ważnych programów takich jak „TERM” (1994–97) i „Nowa Szkoła” (1997-99) – poddają dyskusji tezę, że  – wbrew potocznym opiniom – szkoła jako organizacja nie zmienia się wcale tak szybko, że proponowane i wprowadzane kiedyś do praktyki szkolnej idee i formy, nadal mogą stanowić wyzwanie edukacyjne zarówno dla nauczycieli, dyrektorów, jak i poszczególnych podmiotów wspomagających pracę szkół.

Warto przypomnieć, co było ważne dawniej, od czego zaczynaliśmy i zastanowić się na tym, co jeszcze przed nami, co warto kontynuować a jakim problemom i zagadnieniom edukacyjnym nadawać nowy kształt i wymiar.

Proponowane podczas wydarzenia podejście do analizy wyzwań edukacyjnych ma charakter procesowy, wskazuje na potrzebę sięgania do korzeni i uwzględniania w procesie projektowania pracy szkoły okręślonej ciągłości działań.

Zaproszenie prelegenci: dr Małgorzata Jaśko, dr Antoni Jeżowski, dr Henryk Szaleniec, dr hab. Roman Dorczak – profesor UJ to znani specjaliści w różnych dziedzinach, których łączy uczestnictwo w programie „TERM” i „Nowa Szkoła”, a nade wszystko przyjaźnie , które trwają prze lata.

Program konferencji wraz z możliwością zapisu
wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube