28.08.2019

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Miejsce konferencji: Kraków, Instytut Psychologii UJ, ul. Romana Ingardena 6

Termin: 19–21.09.2019 r.

Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia

 1. Diagnozy edukacyjne w procesie kształcenia
 2. Diagnozowanie edukacyjne w przedmiotach szkolnych
 3. Diagnozy edukacyjne a egzaminy zewnętrzne
 1. Diagnozowanie motywacji do uczenia się i nauczania
 2. Znaczenie motywacji do uczenia się w procesie kształcenia
 3. Egzaminy zewnętrzne a motywacja do uczenia się uczniów i nauczycieli
 1. Metodologia diagnostyki edukacyjnej
 2. Teoretyczne podstawy badań diagnostycznych
 3. Metody diagnostyczne w pracy nauczycieli
 1. Diagnozy edukacyjne na świecie
 2. Nowe idee i metody w światowej diagnostyce edukacyjnej
 3. Międzynarodowe badania osiągnięć szkolnych: metodologia, wyniki, znaczenie dla polskiego systemu edukacyjnego

 Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej www.ptde.org

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny:

Instytut Psychologii  https://psychologia.uj.edu.pl

Instytut Pedagogiki https://pedagogika.uj.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bolesław Niemierko – SWPS    Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Lech Gawryłow – dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie

Problematyka poprzednich konferencji z zakresu diagnostyki edukacyjnej

 • Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli, Katowice 2018
 • Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, Łódź 2017
 • Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, Kraków 2016
 • Zastosowania diagnozy edukacyjnej, Bydgoszcz 2015
 • Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania, Gdańsk 2014
 • Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, Gniezno 2013
 • Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, Wrocław 2012
 • Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy, Kraków 2011
 • Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Toruń 2010
 • Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej, Kielce 2009
 • Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, Opole 2008
 • Uczenie się i egzamin w oczach uczniów, Łomża 2007
 • O wyższą jakość egzaminów szkolnych, Lublin 2006
 • Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej, Gdańsk 2005
 • Diagnostyka edukacyjna. Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej, Kraków 2004
 • Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych, Łódź 2003
 • Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły,
  Katowice 2002
 • Dawne i nowe formy egzaminowania, Wrocław 2001
 • Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego, Kraków 2001
 • Diagnoza edukacyjna. Zadania wyboru wielokrotnego, Wałbrzych 2000
 • Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne, Szczecin 2000
 • Diagnoza edukacyjna, Legnica 1999
 • Perspektywy diagnostyki edukacyjnej, Elbląg 1994
 • Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1993

Dorobek poszczególnych konferencji jest publikowany w wydawnictwach monograficznych. Wszyscy uczestnicy każdej konferencji podczas jej trwania otrzymują wydawnictwo monograficzne. Fotorelacje z Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej oraz teksty są udostępnione na stronie www.ptde.org.

Komunikat organizacyjny nr 1

 1. XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21.09.2019 r.
  w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Romana Ingardena 6.
 2. Tematem konferencji jest Znaczenie diagnostyki dla procesu kształcenia. Szczegółowe zagadnienia
  i ich omówienie znajduje się na stronie ptde.org.
 3. Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli, osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem, badaczy, doktorantów, pracowników naukowych, samorządowców. Pragniemy skoncentrować się na problemie uczenia się odpowiadając na potrzeby młodych ludzi. Podczas prezentacji referatów i dyskusji będziemy wzajemnie doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę na temat diagnozowania w procesie kształcenia.
 4. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej ptde.org. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 5 września 2019 r. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny, otrzymają automatycznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Osoby, które planują nadesłanie tekstów do publikacji monograficznej związanej z tematyką konferencji, prosimy o ich nadesłanie do dnia 1 czerwca 2019 na adres: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl. Organizatorzy konferencji nie gwarantują możliwości publikacji w monografii konferencyjnej tekstów nadesłanych w późniejszym terminie. Zasady formatowania tekstu do druku są podane na stronie www.ptde.org.
 6. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł na konto: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: publikację zawierającą wystąpienia referatowe, trzy obiady, dwie kolacje; udział w warsztatach, w obradach plenarnych, w sekcjach i panelach dyskusyjnych oraz udział w towarzyszących imprezach kulturalnych. Wszystkie osoby, które wypełnią dane w zgłoszeniu konferencyjnym, otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane sukcesywnie po wpłynięciu środków na konto PTDE i zostaną wysłane na podany w formularzu adres (prywatny lub instytucji).
 7. Uczestnicy Konferencji proszeni są o dokonanie indywidualnych rezerwacji noclegów. Na stronie internetowej ptde.org zostaną podane w marcu adresy hoteli, w których wynegocjowano korzystne warunki finansowe dla uczestników konferencji.
 8. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się pod adresem os. Szkolne 37,
  31-978 Kraków (ptde@ptde.org). Informacji w sprawach organizacyjnych dotyczących Konferencji udziela sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, nr tel. 12 683 21 01, 12 683 21 02 oraz Joanna Peter, nr tel. 12 683 21 39 (zgłoszenia, wpłaty).

Program – pobierz PDF

Warsztaty – pobierz PDF

Prezentacja – promocja Towarzystwa PTDE

wróć do listy aktualności