14.10.2020

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego to kluczowy element pracy nauczyciela. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu wykonując ćwiczenia fizyczne o różnym stopniu trudności i zaangażowania.

Każdego roku w czasie zajęć ruchowych zdarza się wiele nieszczęśliwych wypadków. Przeważnie są to drobne urazy ciała, bywają jednak wypadki poważne. Każdy wypadek łączy się z cierpieniem dziecka. Dlatego szczególną uwagę należy zwracać na organizację zajęć i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

W ramach doradztwa metodycznego zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego na bezpłatne warsztaty dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego. Szczegóły warsztatu oraz formularz zapisu znajdą Państwo na stronie: https://mcdn.edu.pl/tarnow/zasady-zachowanie-bezpieczenstwa-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/

Na spotkaniu zostaną poruszone aspekty związane z bezpieczeństwem ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego. Przeanalizowane zostaną obowiązki ucznia w związku z uczestnictwem w lekcji, a także przyczyny wypadków wynikające z osobowości ucznia, winy nauczyciela itp. Zostaną także przedstawione przykładowe certyfikaty, atesty i gwarancje na wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, tablice informacyjne, regulaminy i inne.

wróć do listy aktualności