27.11.2020

Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole

We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej rozpoczynamy cykl zajęć „Literatura i Pamięć”. Adresatem spotkań są w szczególności nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, bibliotekarze.

Celem spotkań jest pokazanie związków literatury z dziejami narodu polskiego, usytuowania dzieł literackich w procesie historycznym, przedstawienie jak intrygującą przygodą intelektualną i duchową może być szkolna lektura ważnych tekstów, a także wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej z języka polskiego, historii i WOS. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z nową serią wydawniczą „Literatura i Pamięć”, której zamierzeniem jest przywracanie pamięci o wielkich polskich pisarzach i zjawiskach literackich, a także o historii Polski, która znajduje swoje odbicie w wielkiej literaturze. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W programie zajęć wykłady prof. dr. hab. Andrzeja Waśki – literaturoznawcy i historyka kultury, pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UJ, redaktora naczelnego czasopisma „Arcana”, autora książek i prac naukowych o literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Forma doskonalenia wpisuje się w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, jakim jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pierwsze seminarium pt. Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole” odbędzie się 8 grudnia. W programie: Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole; o poszukiwaniu wspólnoty na lekcjach historii literatury; prezentacja nowej serii wydawniczej IPN „Literatura i Pamięć”. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Waśko, Aleksandra Izdebska, Dariusz Gorajczyk.

Uczestnicy zajęć otrzymają materiały edukacyjne przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie IPN. Zajęcia zostaną poprowadzone on-line. Szkolenie jest bezpłatne. Aby zapisać się na pierwsze seminarium wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Systemie Rezerwacji Szkoleń.

wróć do listy aktualności