Ochrona danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@mcdn.edu.pl

Adres do korespondencji:

Sylwester Kopeć
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

arrow
Facebook
YouTube