Najbliższe wydarzenia edukacyjne

18.01.2021
20.01.2021, 25.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
seminarium online

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.01.2021
20.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021, 29.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
seminarium online

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.01.2021
22.01.2020, 29.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
warsztaty

Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny z chemii w roku szkolnym 2020/2021

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

38. Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

36. Dlaczego TAK, dlaczego NIE – dowodzenie twierdzeń na lekcjach matematyki

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej