Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 22.09.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

11. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

17. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.09.2020
godz. 15.00 -19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie MS Teams,
Warsztaty online

60. Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2020
godz. 14.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

19.”Jestem odpowiedzialny za swoje życie” – kształtowanie dobrych nawyków nastolatka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

24. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.11.2020
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

21. Dyscyplina i ład w klasie czyli rzecz o zarządzaniu klasą

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2020
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

25. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej