Najbliższe wydarzenia edukacyjne

03.03.2021
godzina 15.00-18.45
Adresat: nauczyciele świetlicy
Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
godzina 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie online, zajęcia w oparciu o platformę Microsoft Teams ,
Konferencja on-line

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
w godz. od 16.00. do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
seminarium
Seminarium on-line

Hikikomori, czyli analiza problemów związanych z izolacją społeczną wywołaną oddziaływaniem i nadużywaniem nie tylko Internetu oraz ich wpływ na rodzinę – dla nauczycieli wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
24.03.2021
24.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Warsztaty on-line

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej – oferta specjalna

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.04.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 12-21.04.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Warsztaty e-lerningowe

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej