Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 09.12.2020
godzina 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

24. Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
09.12.2020
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
Warsztaty elerningowe

Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka gr II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.12.2020
godzina 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

23. Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
15.12.2020
godzina 14.00 – 18.00
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
Warsztaty elerningowe

17. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły gr II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
16.12.2020
godzina 15.00 – 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
Warsztaty elerningowe

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.12.2020
godzina 15.00 – 18.00
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
Warsztaty elerningowe

Oferta specjalna. Wypalenie zawodowe – przejściowy dołek czy stan krytyczny

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.01.2021
godzina 9.00-15.30
Miejsce: zajęcia prowadzone zdalnie na platformie edukacyjnej MS Teams
warsztaty na platformie edukacyjnej MS Teams

76. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
Adresat: nauczyciele świetlicy
Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Warsztaty

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej